Jan Pavel II. vyhlásil další světový den mládeže poselstvím z 25. července 2001 a pak o něm také několikrát při nedělní promluvě před modlitbou Anděl Páně hovořil. V poselství papež nabízí základní směr duchovního růstu mladých lidí ve společenstvích. Je tedy o čem uvažovat, co meditovat.

Naše diecéze již mnoho let tuto papežovu cestu s mladými lidmi sledují a k Světovým dnům mládeže se různým způsobem připojují.

V letošním roce začali mladí lidé oslavu Světového dne mládeže slavit na diecézních setkáních v sobotu před Květnou nedělí. Mottem všech setkání v rámci XVII. Světového dne mládeže je věta z evangelia: "Vy jste sůl země, vy jste světlo světa."

Velikonoční setkání mládeže s biskupy byla dobrou přípravou na hlavní letošní oslavu o prázdninách, a to především na Světový den mládeže v Torontu. Z České republiky se zúčastní 130 mladých lidí, které bude doprovázet několik kněží a Mons. Jiří Paďour, biskup-delegát pro mládež. Někteří mladí poutníci jsou delegováni svou diecézí, jiným se podařilo si na cestu ušetřit.

Pouť začne 17. července odletem z Prahy. V Kanadě budeme nejprve pár dní hosty diecéze St. Catarine, kde budeme moci shlédnout i Niagaru s jejími vodopády. Tam prožijeme osobnější setkání s místními lidmi a s poutníky z mnoha zemí světa.

Přímo do Toronta se přesuneme 22. července, kde bude hlavní program, katecheze a mezinárodní festival. Sobota večer a neděle dopoledne bude již tradičně patřit velkému setkání s papežem a noci pod širákem. V pondělí 29. července se budeme vracet letadlem do Prahy, kde nás můžete očekávat v úterý odpoledne.

Aby naše pouť byla opravdovou poutí a nikoliv jenom pouhou podívanou, prožijeme spolu se všemi poutníky dva víkendy, které nám poskytnou dostatek možností více se poznat a duchovně i se technicky připravit.


A pak?
Pro všechny ostatní mladé lidi naší vlasti se připravuje 3. Celostátního setkání mládeže od 13. do 18. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Je to příležitost přidat se duchovně k papeži, který mladým lidem věří a stále znovu k nim přichází s poselstvím evangelia.

Je krásné, že prakticky všichni naši biskupové se setkání zúčastní a mnozí z nich prožijí mezi mládeží více dní. Kromě biskupů budou přítomni i další hosté.

Už teď je 25 pracovních skupin, v nichž mladí začali setkání připravovat. Pro mnohé skupiny to znamená věnovat setkání nejeden víkend. Je krásné, že právě tyto pracovní skupiny jsou tradičně spíše přeplněné, než že by se nedostávalo zájemců. Je vidět, že mladí lidé mají chuť do práce, která je krátkodobou investicí s blízkým cílem. Pro vedoucí skupin je mnohdy velmi těžké z vybírat tolika zájemců.

Důležitým prvkem setkání je modlitba za mladé. O ni požádal pan biskup Jiří Paďour řeholníky a řeholnice již před rokem. Věříme, že se mnozí za Boží požehnání, za ochranu a za příhodné počasí pro setkání opravdu modlí.

Vyzývám všechny, kdo se s mladými lidmi setkávají, aby každého mladého člověka do Žďáru pozvali. Nezáleží na počtu účastníků, ale na tom, aby se každý mladý člověk cítil osobně na tuto slavnost mládí církve pozván.

Za všechny organizátory bych rád tlumočil prosbu, aby se zájemci o setkání přihlašovali ve svých diecézích co nejdříve.
Informace a přihlášky na diecézních centrech pro mládeže nebo www.signaly.cz


Součástí oslav dne mládeže bude i připravované 2. Celostátní fórum mládeže, které se připravuje opět ve Žďáru nad Sázavou a to v době od 18. do 21. dubna 2002. O této aktivitě a o jejím významu přineseme více informací v dalších dnech.


P. Jenda Balík