Určeno mladým lidem, biskupům, kněžím, plenárnímu sněmu a médiím.

Poděkování:

 • Děkujeme Svatému otci za jeho dokumenty a listy, které jsou pro nás inspirací a vybízejí nás ke konkrétním skutkům v každodenním životě.
 • Biskupům děkujeme za jejich slova, za to, že nám naslouchali a že nám věnují pozornost, a za důvěru, se kterou se k nám obracejí.
 • Děkujeme za to, že jsme se mohli setkat, rozdělit se o své zkušenosti a poznat pestrost církve.
 • Díky této příležitosti jsme se učili vzájemné komunikaci a zakusili jsme církev jako domov a školu společenství.

Chceme:

 • dobře žít evangelium v běžném životě
 • dozrávat v osobním kontaktu s Bohem a nábožensky se vzdělávat a formovat svůj život podle Božího slova; uvědomujeme si nutnost modlitby jako místa setkání s Bohem
 • odpovědně hledat vlastní životní povolání a poctivě se na ně připravovat
 • otevřít svá společenství a dát svůj čas pro druhé; nestydět se za svou víru
 • aktivně a zodpovědně se zapojit do života farnosti i nadfarnostních iniciativ a podporovat kněze
 • hledat nové způsoby a cesty evangelizace - angažovat se v médiích a vnášet do nich křesťanské hodnoty (využívat regionální redakce, psát a reagovat na předkládané informace)
 • učit se komunikaci pro spolupráci v církvi a pro
 • prohloubení osobních vztahů a vzájemného porozumění
 • vyzařovat radost, protože je tím prvním, co je na nás vidět
 • vyjít ze své uzavřenosti, pasivity a brát na sebe zodpovědnost

Žádáme:

 • osobnější kontakty s kněžími, aby nás taktně doprovázeli a usměrňovali
 • kvalitní duchovní vedení
 • aby nám kněží více vysvětlovali liturgii a Bibli
 • aby s námi kněží hovořili o věcech, které nás zajímají
 • kvalitní přípravu na manželství
 • větší komunikaci a spolupráci v církvi, ochotu ke změnám, větší otevřenost a překonávání povrchnosti v církvi - od celého společenství církve, zvláště od kněží, řeholí a hnutí, aby se více věnovali mládeži - kvalitní křesťanský časopis pro „náctileté“
 • abychom v církvi nalezli domov, přijetí, osobní vztahy a porozumění; hledáme v ní kvalitní a dobře fungující společenství jako místo duchovního růstu, povzbuzení, svědectví a utvrzení ve víře
 • aby nám byla sdělována pravda, i když je náročná

delegáti 2. celostátního fora mládeže