Zmínky o křesťanství lze najít i na poněkud neobvyklých místech. Třeba v časopisu Esquire, "exkluzivním" měsíčníku, který z vás prý udělá opravdového muže, spíš nadsamce. Na obálce objevíte jistě lepou děvu a poněkud spoře oděnou. Ale bude zaručeně sexy.

Velmi oblíbené a významné téma tohoto časopisu je sex a vše, co k němu patří. Jen vám bude decentně naznačeno, že se ženou se téměř nikdy nedomluvíte, ale Esquire vám samozřejmě poradí "jak na to". Je tu dokonce i nabídka, Sex podle knihy knih, tedy podle bible.

Autor si pokládá několik ryze konkrétních otázek a hledá odpovědi v praxi se svojí přítelkyní.

"Dovoluje Bůh orální sex?", ptá se. Následně cituje z bible, ale bohužel se mi jím citovaný verš nepodařilo v Písni písní najít. Na základě tohoto pravděpodobně neexistujícího verše tvrdí, že "dělat to pusou je v souladu s vůlí Páně." Avšak přítelkyně jeho snahu příliš neocenila, tak autor sděluji své intimní problémy veřejnosti.

"Vadí Ježíši sprostá slova?", je další otázka. Na ni odpovídá, že církev odmítá i sebemenší náznak humoru s mírným erotickým podtextem. Dokládá to listem Efezským (5,4) a následnou citací bez uvedení původu: "Jsou kolem nás neustále lidé, kteří vidí sexuální konotace v každém nevinném slově a hned se začnou řehtat. To je špatné." Jeho osobní zkušenost vychází z malých rozměrů jisté partie jeho těla a přidává "humornou" výzvu k milování.

"Mohu se dívat na porno,a přesto se dostat do nebe?" "Čas na plameny a pekelnou síru, protože bible a církev těžce napadají pornografické časopisy. Nejen že vedou k "hříšným, pokleslým pohledům" a "zuřivé zlobě", ale také ke "krajním vzorcům chování, jako je nutkavá potřeba cvičit, jíst a pracovat," píše se v článku. Jak je na předchozí lehce nepochopitelné citaci vidět, pisatel se nevyzná jen v křesťanství, ale i ve stylistice. Autor má kymácející se břicho, z čehož dovozuje, že záliba ve sledování pornografie u něj nevedla k žádnému nutkání. Uvádí ještě zmínku o masturbaci, ta "by měla být hlavně odpočinkem."

"Dokáže Bůh mou dívku rozpálit?" Zde je autor s přístupem církve, který si vykládá po svém, spokojen. Opět cituje z neznámého zdroje "nevyhovět sexuálně autoritě svého muže je v podstatě zneuctění Boha a manželství"." Autor dále radí kdy nejlépe provést své uspokojení bez ohledu na ženu.

"Jakým způsobem mohu u své dívky docílit orgasmu?" Znovu tu máme nejasný zdroj informací. "Autorky jedné přihlouplé knihy působivě tvrdí, že objevily něco lepšího než normální vyvrcholení. Jejich hlavní myšlenkou je "duchgasmus", magické prolnutí "tělesné, emocionální a duchovní intimity, která v očích Boha vytváří z manžela a ženy jednu bytost," uvádí neznámou citaci, A nad tím vším ční autorovo "Pche!". Na závěr nás seznamuje s průběhem pokusného večera, jenž tráví v náruči své vyvolené. Zřejmě se mu vydařil, neboť jeho poslední slova jsou: "A pánové, bylo to skvělý! Díky, Ježíši!"

Jak je vidět, křesťanství je jistě populární a atraktivní náboženství, když se o něj zajímá i takové médium jako je Esquire, byť si křesťanské názory vykládá po svém.