+ 1. Dnešní liturgie 5. neděle po velikonocích nám představuje Krista jako „cestu, pravdu a život“ (srov.  Jan 4,6). On je jediná cesta ke spáse, plná pravda, která nás činí svobodnými a pravý život, který dává smysl našim existencím.
    Jeho Tvář zářící slávou nám zjevuje plnost pravdy o Bohu a pravdy o člověku. Každý člověk a v každé chvíli může obrátit oči k jeho Tváři, aby tam nacházel pochopení, vnitřní klid a odpuštění. Připomíná nám to také svatá Kateřina ze Sieny, patronka Itálie a Evropy, jejíž svátek budeme slavit zítra. Starým lidem v městě Lucca psala: „Víte, nejmilejší bratři, že my všichni jsme na cestě jako poutníci a pocestní...ale potěšte se, protože nám byl dán vůdce a to jednorozené vtělené Slovo, Boží Syn, který nás učí, jak máme jít tak zářivou cestou, kterou je On sám (List 168)

+   2.  Příští středu začíná měsíc máj, zasvěcený P. Marii. Lidová zbožnost vytvořila z tohoto mněsíce úchvatnou příležitost k rozvíjení iniciativ mariánské úcty. Žijme intenzívně, milovaní braři a drahé sestry, tyto dny zasvěcené nebeské Matce Pána. Modleme se, pokud možná každý den svatý růženec, ať už sami nebo ve společenství. Růženec je prostá modlitba, ale hluboká a tak účinná, i pro vyprošení milostí ve prospěch rodin, společenství i celého světa.

+   3.     Tváří v tvář mezinárodní situaci, kdy se vynořuje tolik potřeb a problémů, zvláště tváří v tvář dramatu Svaté země, které nezná konce, musíme se s důvěrou utíkat k mateřské přímluvě Panny. Jsme si jisti, že ona může podporovat úsilí těch, kteří upřímně usilují o mír. Nikdo  stále nebdí více než Ona, Královna míru, nad tímto namáhavým putováním lidstva. Kéž se tedy během měsíce máje vznáší k nebi za všech končin světa neustálá a hromadná modlitba, aby se konečně prosadily iniciativy uvolnění a dialogu v zemi Krista a na každém jiném místě zeměkoule, poznamenaném násilím a bolestí.

------

Po Anděl Páně:

Zdravím velkou skupinu Misionářského hnutí mládeže, které slaví 30. výročí svého založení. Moji drazí, buďte svatí  a odvážní mladí lidé, schopní hlásat Krista i v obtížných poměrech, jaké někdy vytváří  prostředí v němž musíte žít. Zapojte do tohoto poslání i své vrstevníky, abyste tak byli společně solí země a světlem světa.

    S radostí zdravím:
 „Italské misericordie“ (sdružení dobrovolné pomoci nemocným, opuštěným a chudým lidem), které pořádaly své druhé národní setkání ve Fiuggi a rád povzbuzuji tento významný projev sociální charity, uznávané za nejstarší formu dobrovolné pomoci.
Řím: „Velká rodina italských františkánů, příslušníků více než 1.000 komunit minoritů, františkánů, kapucínů a Třetího regulovaného řádu, společně s řeholnicem a světským františkánským řádem jsou nablízku bratřím minoritům ve Svaté zemi a zvláště vyjadřují svůj obdiv a vděčnost komunitě Basiliky Narození v Betlémě – tak začíná apel provinciálních ministrů františkánských rodin Itálie – V těchto dnech zkoušky a bolesti,  žitých s důstojností a františkánským pochopením v duchu služby a nejryzejšího snášení činů zvůle, která je na nich páchána, 7.000 spolubratří v Itálii se modlí každý den k Bohu míru a prosí o přímluvu Chudáčka z Assisi, aby co nejdřívě ustalo nepřátelství mezi dvěma národy a aby zvítězil trvalý mír, který by byl s to zajistit politickou stabilitu a pokojné soužití.

    Přesvědčeni o slovech Svatého Otce, že „ není mír bez spravedlnosti ani spravedlnost bez odpuštění“ františkánská rodina Itálie, bezmocná tváří v tvář smutným událostem obležení klástera a basilika Narození, i nádále ujišťuje o modlitbách a plné solidaritě za velké gesto altruismu tolika bratří, kteří jsou zbaveni těch nejzákladnějších norem soužití“.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu