+ 1. Na konci této slavné eucharistické oběti obracíme svůj pohled k P. Marii, jež je „Tota pulchra“, „Celá krásná“, lidský tvor, skrze něhož Bůh vyšel vstříc lidstvu v nejvznešenější formě. Maria je „Archa úmluvy“, v níž se setkává země s nebem: lidská přirozenost s božskou přirozeností osoby Božího Syna. Kolik chrámů a kaplí je Jí zasvěceno na tomto vašem úchvatném ostrově, daru a znamení Boží krásy! Kolika tituly, drahými lidové zbožnosti, vzýváte Pannu Marii!

+ 2. V ní se zrcadlí zářivá tvář Krista. Jestliže ji ochotně následujeme, pak nás Panna dovede ke Kristu. Během měsíce května, který nedávno začal, můžeme ve škole a za doprovodu Panny Marie projít pravou kontemplativní cestou, tímže se budeme modlit svatý růženec. Tato tradiční praxe je jistě velmi účinou pomocí, abychom kontemplovali Kristův život.

Když hovořím o růženci, mé myšlenky zalétají do města Pompejí, které leží nedaleko odtud. V něm chtěl blahoslavený Bartolo Longo zasvětit chrám Panně Marii růžencové, a ten se pak stal mariánským srdcem Campanie, známým po celém světě. Když jsem letěl na tímto krásným krajem, myslel jsem na zbožnou náklonnost k oné milé svatyni, kterou, jak doufám a dá-li Pán Bůh, budu moci ještě jednou navštívit.

+ 3. Prožíváme v těchto dnech radost velikonočního období. Mé myšlenky zalétají k našim východním bratřím, kteří dnes slaví podle jejich kalendáře velikonoční svátky. Ze srdce se připojujeme k jejich jásotu nad vzkříšením Krista a prosíme společného Pána, aby všichni křesťané co nejdříve mohli zakoušet radost z plné jednoty.

Stále vyvstávají před mým srdcem těžké situace, v nichž se zmítají nemalé skupiny obyvatel světa. Chtěl bych předložit svaté Panně prosbu o bezpečnost a pokoj, která se tak naléhavě pozvedá z tolika koutů světa a zvláště ze Svaté země. Vyzývám vás, abyste se mnou prosili Madonu, abychom dosáhli vyslyšení těchto naléhavých proseb.

Marii svěřuji také obyvatelstvo Campanie a zvláště věřící z ostrova Ischia, kteří ji uctívají jako „Kastelánku“ ostrova. Kéž milovaná ischijská církev dokáže s pomocí Panny Marie být majákem víry a křesťanské lásky.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu