Není vyloučené, že někteří ze stovky převážně amerických novinářů, kteří se během minulého týdne akreditovali u Tiskového sálu Svatého Stolce, u příležitosti dvoudenního setkání amerických kardinálů s vatikánskými představiteli, byli jeho výsledky poněkud zklamáni.

Ti, kdo očekávali demise některých duchovních představitelů, se nakonec museli spokojit s texty dvou dokumentů, které byly zveřejněny 24.dubna v Tiskovém sále Svatého Stolce. Ti, kdo naopak chtěli být svědky velké diskuse o platnosti kněžského celibátu, byli v závěru setkání pouze ujištěni o tom, že vztah mezi celibátem a pedofílií není vědecky dokázán.

Kdo však do Vatikánu přijel bez velkých očekávání novinářských senzací, měl možnost pozorně a nerušeně sledovat jak výsledky vatikánského setkání amerických kardinálů, členů biskupské konference Spojených Států a prefektů některých úřadů Svatého Stolce, tak také celý průběh tohoto výjimečného dvoudenního zasedání, a na jeho základě pak ocenit na první pohled možná nenápadnou, nicméně v naší kultuře zcela výjimečnou událost.

Před zraky celého světa, podstupujíc tak riziko zcela negativní reklamy, se zde totiž někdo odvážil veřejně prohlásit, že někteří z jeho "zaměstnanců", jejichž posláním je pomáhat lidem žít svatý život v očích Božích i lidských, se dopustili "trestných činů", které jsou "strašnými hříchy v Božích očích". A nejen to. Tato osoba, přes všechny těžkosti a bolesti svého stáří, přiznala i chyby svých nejbližších spolupracovníků, kteří udělali nesprávná rozhodnutí.

Nejedná se zde o ředitele podniku, jehož zaměstnanci způsobili finanční škody určité společnosti. Jde o člověka, který je nejen Petrovým nástupcem a hlavou Katolické církve, ale především otcem těch, které mu Kristus svěřil. Jeho bolest pro jejich chyby je proto hluboká jako bolest otce pro hříchy vlastních synů. I přes toto utrpení však má Jan Pavel II. odvahu nejen k prosbě o odpuštění mnoha chyb, kterých se Katolická církev dopustila v minulosti, ale také k tomu, aby se postavil tváří v tvář skandálům a hříchům současnosti.

Jde o opravdu výjimečnou událost. Vždyť kolik dnešních ředitelů, ministrů, představitelů a dalších lídrů je schopno před lidmi, kteří jim dali svou důvěru, prohlásit, že mají špínu ve vlastních řadách, a že si jejich firma žádá rychlou a důkladnou nápravu?

Autorka pracuje ve Vatikánském rozhlasu