Dva mniši při svém putování přijdou k řece. Na břehu stojí žena a chce se dostat na druhou stranu. Jeden z mnichů ji tedy vezme na ramena a přebrodí s ní řeku. Po chvíli putování ho spolubrat osloví:
"Bratře, naše sliby nám nedovolují dotýkat se žen."
"Já jsem ji nechal na břehu řeky, ale ty ji neseš stále s sebou."