Kardinál a Velký kancléř Katolické Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Miroslav Vlk podrobně vysvětlil na webových stránkách Arcibiskupství pražského důvody odnětí kanonické mise prof. ThDr. Václavu Wolfovi.

Kardinál píše, že spolu s ostatními biskupy české provincie u prof. Wolfa konstatuje opakované, setrvalé a závažné narušování církevního společenství, a to zejména ve čtyřech věcech.

  • První je nesoulad s vůlí učitelského a pastýřského úřadu zastoupeného především Velkým kancléřem, apoštolským vizitátorem Mons. Angelo Scolou a vicekancléřem Mons. Dominikem Dukou ve věci poslání a cíle Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, konkretizovaného v koncepčních, organizačních a personálních otázkách.
  • Druhou věcí je šíření tohoto postoje mezi ostatní členy církevního společenství přítomného v akademické obci a jejích orgánech.
  • Za třetí Wolf jednal  ve vědomém rozporu se zmíněným učitelským a pastýřským úřadem církve, což velmi vážně ohrozilo nejenom růst, ale i samotnou existenci této fakulty.
  • Posledním důvodem je, že svým výchovným působením nedává adekvátní příklad kněžského života a autentického církevního smýšlení.

Celé prohlášení kardinála Vlka si můžete přečíst zde .