Dr. Muhammad Sammak, významný muslimský představitel zabývající se dialogem s křesťanstvím, prohlásil, že se žádný člověk, který obhajuje terorismus, nemůže nazývat muslimem. Informovala o tom tisková agentura Zenit.

"Usama Bin Ladin, stejně jako všichni fundamentalisté, kteří praktikují terorismus, není opravdovým muslimem. Fundamentalisté manipulují s Koránem ve prospěch svých politických cílů, manipulují s náboženstvím, rozhodně nemohou být považováni za reprezentanty muslimských věřících," řekl Dr. Muhammad Sammak.

Sammak, generální sekretář libanonské Národní komise pro dialog mezi křesťanstvím a islámem, promluvil 17. května na kongresu organizovaném Papežským institutem arabských a islámských studií (PISAI), který se zaměřil na téma "Muslimský svět po 11. září."

PISAI, který má své ústředí v Římě, byl založen v roce 1926, a od té doby se zabývá studiem arabského jazyka, literatury, náboženství a islámských institucí. Kongres se konal pod záštitou americké Bradleyho nadace.

"Ten strašlivý zločin 11. září mnoho muslimských vůdců prohlásilo za neospravedlnitelný akt terorismu, akt proti lidskosti i islámu. Proto si myslím, že by měl být postoj USA k islámu přehodnocen," prohlásil libanonský profesor.

Ihned "po 11. září požádaly USA několik muslimských zemí, aby uzavřely své náboženské školy, kde se vyučuje ‚svatá válka'. Pákistán uposlechl. Somálští válečníci souhlasili, neudělali však nic. Sudán se snažil mít s USA dobré vztahy, ale náboženských škol se nedotkl. V Egyptě ministr školství americký požadavek odmítl, protože ohrožoval suverenitu a náboženské tradice země," pokračoval Sammak.

Problém podle tohoto libanonského odborníka spočívá v tom, že Američané "používají na Středním východě strategii studené války." Jak Sammak poznamenal, "názor, že mezi státem a náboženstvím v muslimských zemích neexistuje odstup, je velmi zjednodušující. Opravdový islám je založen na bratrství, respektu k lidským právům, a božím učení."

Kromě toho, "Usama Bin Ladin nemá vůbec nic společného s problémem Palestinců, který trvá už 50 let. Teroristé se snaží zneužít problém Palestiny, aby ospravedlnili své akce. Opravdový islám odsuzuje teroristy, kteří páchají zločiny proti lidskosti," důrazně uzavřel Sammak.