Jedné noci se vloupe do domu zloděj. Svítí si baterkou a hledá nějaké cenné věci. Jak bere CD přehrávač a strká ho do pytle, ozve se ze tmy podivný neosobní hlas:
"Ježíš tě sleduje."

Zloděj skoro vyskočí z kůže, zhasne baterku a ztuhne. Když se delší dobu nic dalšího neozývá, pokyve hlavou, znovu zapne baterku a začne hledat další cennosti. Právě když posunul věž, aby odpojil dráty, slyší hlas jako zvon:
"Ježíš tě sleduje."

Úplně vyděšený svítí na všechny strany a hledá, odkud ten hlas přichází. Konečně padne paprsek baterky na papouška, který je v rohu místnosti.
"Tos řekl ty?" sykne na papouška.
"Ano," přizná se papoušek, a pak zaskřehotá,
"Chci tě jenom varovat."
Zloděj se uklidní.
"Varovat mě, hm? Kdo jsi myslíš, že jsi, co?"
"Mojžíš," odpoví pták. "Mojžíš," zasměje se zloděj.
"Který blbec může dát papouškovi jméno Mojžíš?"
Pták ihned odpovídá:
"Stejný blbec,který dál rottweilerovi jméno Ježíš."