Jeden ze sporů personifikovaný osobou olomouckého arcibiskupa Graubnera a jednatelem Arcibiskupských vinných sklepů Kroměříž Jaroslavem Grmolcem byl včera smírně vyřešen – díky právníkům. Mezi Graubnerem a Grmolcem to ale stále jiskří.

Právníci obou stran Vlk (vlevo) a Šabršula (vpravo) dosáhli v jednom ze sporů smíru. Jejich klienti ne.

foto: MChN - Pavel Fical

Grmolcova částečná výhra

Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o., které většinově vlastní Arcibiskupství Olomoucké, včera u Krajského soudu v Brně přijaly smír nabídnutý Arcibiskupskými vinnými sklepy Kroměříž, spol. s r.o. (AVS), kde je jednatelem Jaroslav Grmolec.

Zatímco za AVS se k soudu dostavil jak Jaroslav Grmolec, tak jeho právní zástupce Vlk, Arcibiskupské sklepy Kroměříž, tedy „firmu arcibiskupství“ zastupoval pouze Jiří Šabršula.

Předmětem včerejšího jednání byla žaloba AVS, podle které „arcibiskupská firma“ zneužívá kombinovanou ochrannou známku AVS a její jméno je zaměnitelné s AVS, tudíž parazituje na její pověsti.

Zástupce AVS však včera navrhl smír. AVS stačí, když se firma „Olomouckého arcibiskupství“ zdrží jakéhokoli používání jejich kombinované ochranné známky, včetně dostatečné změny svého názvu, a zaplatí část soudních výloh ve výši 6 000 Kč. Po dvojím přerušení rokování Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o., většinově vlastněné Olomouckým arcibiskupstvím, zastoupené svým advokátem Jiřím Šabršulou, návrh na smír, přijaly.

Nová společnost ponese název Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž. Nebude ani používat „Grmolcův“ znak, ale znak olomouckého arcibiskupa. Rovněž tak bude používat nové viněty, které nebudou zaměnitelné s vinětami AVS.

Smír bych schválen soudem, na místě nabyl právní moci a není proti němu odvolání.

Jak vysvětlil samosoudce Roman Sychra, jedná se o určitý ústupek. Na druhou stranu, pokud by nebylo dosaženo smíru, mohl by se případ bez uzavření díky systému odvolání vléci i několik let. Proto soudce také oběma strana blahopřál. „Je to nejefektivnější a nejrychlejší,“ prohlásil na konec jednání.

Právníci se snaží dosáhnout profesionálního smíru bez emocí

Jak Magazínu ChristNet.eu vysvětlili oba právní zástupci, jejich cílem je profesionálně dohodnout ve všech sporech, které proti sobě obě společnosti vedou, smír. „Naším cílem je uzavřít smír,“ tvrdil Vlk. Šabršula mu přitakal: „Chceme spory vyřešit spolu s právním zástupcem Arcibiskupských vinných sklepů Kroměříž řešit sami dva, profesionálně.“

Šabršula začal pracovat pro Olomoucké arcibiskupství zhruba před rokem a tomuto případu se věnuje od listopadu 2001. „Divím se, proč takto nepostupovalo právní oddělení Olomouckého arcibiskupství již dávno,“ podivuje se. Šabršula podle svých slov přesvědčil arcibiskupa Graubnera, aby se takto jednalo.

Jedním z cílů tohoto způsobu řešení je, aby se případ zbytečně nemedializoval. Proto bylo také podle Šabršuly zbytečné, aby se jednání účastnil někdo z Olomouckého arcibiskupství. Jaroslav Grmolec z AVS se jednání zúčastnil.

Zástupce Olomouckého arcibiskupství Karel Kavička měl např. u předešlého jednání velmi emocionální výstup. Takto se právníci spolu snaží předem domluvit, jak by asi soud stejně rozhodl, a předejít zbytečným průtahům.

Mezi Grmolcem a Graubnerem to stále jiskří

Pokud se ale spory mezi oběma firmami daří v rukou právníků profesionálně urovnávat, na osobní rovině to neplatí.

Jaroslav Grmolec potvrdil informace Magazínu ChristNet.eu, že nedávno nabídl Janu Graubnerovi osobní usmíření. Ten to ale nepřijal.

„Snažíme se o smír od počátku,“ řekl nám včera Grmolec. Během našeho rozhovoru zdůrazňoval, že smír nabídli oni. Hořce přitom ale poznamenal: „Ale každá spravedlnost musí být po zásluze potrestána – a v církvi to platí dvojnásob.“

Grmolec odmítl Graubnerův požadavek, jak nám sdělil, aby se omluvil všemu věřícímu lidu na Moravě. „Čekal jsem jen, kdy ještě řekne, abych se omluvil všemu pracujícímu lidu na Moravě,“ říká Grmolec.

Spory obou společností tímto smírem ale nekončí. Podle Grmolce jsou AVS v hluboké ztrátě a budou po „arcibiskupské“ firmě požadovat náhradu škody. Kolik, to ale Grmolec s odvoláním na nutnost znaleckého posudku, neprozradil.

Grmolec je také s hodnocením výsledku kauzy opatrný: „Uvidíme, zda splní své sliby. Před půl rokem také slibovali a nic se nestalo.“

Mediálnímu pozadí včerejší kauzy se budeme v Magazínu ChristNet.eu věnovat v pondělí.