Vydejme se do tančíren, kde krásné, leč hříšné ženy odhalují svá těla, ostřílení muži pijí whisky bez mrknutí oka, všude je namodralý cigaretový dým. Společnost žije, bujaře se veselí a najednou sem vchází neposkrvněné lilium - mladé srdce křesťanské. Jak se má v této společnosti chovat?
Zde je pár základních pravidel.inspirovaných knihou jezuity Adolfa Pelikána Hra o duši aneb Vína ze sodomských vinic, které vydalo Sdružení Katolické mládeže v Čechách v roce 1941.

  1. „Nikdy nebudeš tancovat ty tance, které slušně ty tančit nemůžeš. Tu musí být tvoje svědomí vodítkem a měřítkem." Zapomeň na valčík, tango a o ploužáku si nesmíš nechat ani zdát! Při těchto tancích se zpravidla dotýkáš i prostoru mezi šíjí a koleny a tady už hrozí skutečné nebezpečí. Přijatelná je možná polka a jiné lidové tance, nejlépe ty, které se tančí v kruhu. Odolávej pokušení!

  2. „Nepij nikdy při zábavě lihových nápojů, které připravují o chladnou rozvahu. Dívka pije jen vodu a hoch nanejvýš jednu sklenku piva." Alkohol, jak známo zatemňuje mysl, odstraňuje jinak pevné mravní zásady a tak se nezkušený křesťan stává povolnější ďáblu. Kolik slz bylo již vyplakáno, kvůli jediné divoké noci. Tedy toto pravidlo si opravdu dobře zapamatuj a hlavně si ho opakuj pokaždé, když se chystáš vyrazit do společnosti.

  3. „Nežeň se do tance jako posedlý a nečiň žádných rekordů. Dívka, která chce platit za nejoblíbenější tanečnici, vrhá se do víru smyslnosti a stává se obětí mladíků a mužů, kteří jen číhají, aby ji zneužili. Raději buď čekankou než nejoblíbenější tanečnicí, která kolečka nevynechá." "Sedávej panenkou v koutě, však oni najdou tě." Ano, přesně takto se má chovat slušně vychovaná křesťanská dívka. Pro muže je tanec symbol té nejhlubší erotiky, nejsmyslnějších představ, proto měj se na pozoru, dívenko sladká! Vyplatí se čekat a tiše pozorovat. Nebezpečí je až příliš velké.

  4. „Nezdržuj se dlouho v taneční zábavě a chovej se zdrženlivě! Jaký to smutný pohled na mládež, která si počíná při zábavě jako zběsilá a v kouři, v prachu hospody se džbánkem v ruce řve moderní, smyslné šlágry!" Pamatuj na včasný návrat! Zábava se snadno zvrhne v divoké orgie, při kterých již padla nejedná čistá duše. Různé omamné drogy a moderní hudba tě nahlodají, nebudeš mít daleko k pádu. Proto spěchej do postýlky ve stejný čas jako slepice do kurníku.

  5. „Nechoď nikdy bez doprovodu do zábav! Dívky, které odmítají doprovod matky či gardedámy, nikoli však doprovod tanečníků, jsou pochybné pověsti. Cesta z taneční zábavy bývá pro mnohé osudnou." Copak jsi neslyšela o dívkách, které klesly a poté se cítily matkami? I takové konce mívají taneční zábavy, tedy dbej na řádný doprovod své drahé matinky, tetičky či jiné zbožné ženy. Vždy odmítej se sklopenými líčky doprovod mladíka, nikdy netušíš, co má za lubem.

  6. Buď mravně utvrzen! Toť nejdůležitější požadavek. Buď vnitřně silnější než všechny ty svody, jimž jdeš vstříc, Proto před plesem právě bys měl přistoupit k sv. přijímáním, aby sám Kristus tě chránil před pádem na té kluzké půdě. Nechť si tvá babička říká, že se nesluší jít k sv. svátostem ráno v neděli, když jdeš v sobotu večer k muzice, slyš raději mne a jdi ke zpovědi před muzikou, abys tam nehřešil, než po ní s vyznáním hříchů, které jsi tam spáchal." Často navštěvuj mše svaté, choď ke sv. přijímání neb Tělo našeho Pána ti má být pokrmem síly a pevného odhodlání čelit hříchům.

  7. „Charakterní hoch nezapomíná ani při tanci, že je rytířem této dívky, tedy nechrání dámu svého srdce jen před chladným průvanem, ale i před horoucím žárem své vášně. Dává pozor, aby dívka neuklouzla, ale aby i v mravním ohledu nepřišla k pádu, chrání ji před nárazem jiných a především před nárazem ze strany své pudové přirozenosti. Dívky se mají vědomě snažit, aby jinochy mravné povznášely a ne aby se jejich smyslností nechávali strhávat do bahna.“

Na závěr si dovolím citovat úryvky z děkovných dopisů autorovi:
„Knížce Vína ze sodomských vinic mohu děkovat, že jsem se udržel, klopýtl-li jsem v počátku, hleděl jsem rychle povstat." Kája C.
„Kdyby si naše mládež byla vědoma těch duševních ozdob, panenské a panické čistoty a nevinnosti, těch pravých klenotů mladých srdcí, nemohla by je tak lehko zaprodat." M. M. z V.
„Toť katechismus mého mravního života!" S. M.

To vše značí, že jde o knížku výtečnou a ke čtení pro naší mládež nanejvýše vhodnou.

odpovědný redaktor: Milan Kovář

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?