Přiznám se, že jsem neměl moc chutí vydávat tento článek, protože obsahuje velmi málo informací kvalitního charakteru. Přesto mi však už kvůli němu volali někteří lidé.

Včera se od 9.00 konaly na KTF UK promoce pro prezenční studium. V rámci těchto promocí, „když už měl diplom v rukou a nic mu nehrozilo“, jak mi včera řekl člověk, který mě o celé akci informoval, jakýsi údajně strahovský premonstrát měl prohlásit něco proti současnému vedení KTF UK.

Přes celý den se mi nepodařilo zjistit nic bližšího. Jedině snad to, že strahovští premonstráti zřejmě nemají současné vedení KTF UK zrovna v oblibě. Na druhou stranu se přiznám, že jsem případu nevěnoval zase tolik času.

Jak tvrdím na začátku, nepovažuji tento článek za kvalitní. Přesto může něco osvětlit. Pokud na něco dalšího narazím, dám vám vědět.

Aktualizace 26. 6. 2002 11:40: Podařilo se mi potvrdit, že onen projev pronesl Bartoloměj Marián Čačík OPraem. Toho se mi ale dosud ve Strahovském klášteře nepodařilo zastihnout. Osoba, se kterou jsem po telefonu hovořil, mi řekla, že ani neví, kdy a jak bude k zastižení. Více se pokusím zjistit do zítřka.