Včera jsem vám slíbil pokračování informací o kauze promluvy při promocích na KTF UK. Během včerejška se mi podařilo zjistit, že „poznámky“ pronesl strahovský premonstrát Bartoloměj Marián Čačík OPraem. Ten to celé ale označuje jenom za „poděkování“.

Pro někoho kritické poznámky byly proneseny během „děkování“, kdy měl Čačík mluvit jménem studentů. Ten ale po telefonu moc sdílný nebyl. Svůj projev zásadně označoval jako „poděkování“ a to jménem studentů. „Co si už z toho kdo odnese, je jeho věc. Jestli se to někoho dotklo, nebo ne, záleží na něm,“ řekl mi včera.

Obsah řeči ale asi nebyl „nejjemnější“, protože na něj improvizovaně zareagovala i přítomná prorektorka UK doc. RNDr. Jaroslava Svobodová. Na poděkování studentů ale představitelé univerzity běžně nijak obšírněji nereagují. Tu se mi ale včera nepodařilo zastihnout ani na telefonu, ani neodpověděla na e-mail.

Čačík ale tvrdí, že rektorátu jeho slova určena nebyla.

A tak tu máme opět dva názory. Jeden člověk z KTF UK mi řekl, že „Čačík řekl to, co si už dlouhou dobu myslí většina, ale bojí se to říct nahlas.“ Jiný důkladně obeznámený se situací na fakultě mi zase do telefonu řekl, že „strahovští premonstráti byli vždycky takoví divní". Vyberte si.