V casti Diskuze Christnet se objevil příspěvek, který důkladně informuje o věkovém průměru profesorského sboru na KTF před a po jeho omlazení. To byl jeden z bodů, které kritizoval p. Čačík ve svém projevu při promocích na KTF. Protože se jedná o důležitou kauzu, kterou Christnet dlouhodobě sleduje, přinášíme příspěvek Patrika Daniela na hlavní stránce.

Pan B. M. Čačík ve svém projevu při magisterské promoci vypočítává skutečnosti, jež dle jeho mínění v obnově KTF UK “vyžadují velkou dávku fantazie”. Jednou z nich je i toto: “zvyšovat věkový průměr fakulty a nazývat to omlazením”.

Argument vysokého věku, který zazněl z úst pana Čačíka, vyrůstá ze skutečnosti, že rektor UK v minulosti poukazoval na to, že není možné, aby kterákoli fakulta opírala svou budoucnost a své akreditace (udělované vždy na několik let dopředu) pouze o habilitované v důchodovém věku. U nich se totiž neví, jak dlouho ještě budou moci působit. V uplynulých měsících se tento argument opakovaně objevoval u odpůrců obnovy KTF UK; mají za to, že prvně přijatí pedagogové věkový průměr navyšují. Tak např. prof. Wolf ve svém rozhovoru zveřejněném v Reportu 4/2002 řekl: “Pokud jde o můj věk, po nynějším rozšíření pedagogického sboru na KTF patřím k nejmladším řádným profesorům fakulty.” M. Semín tamtéž uvedl: “Pokud jde o údajný vysoký věk vyučujících… nově příchozí věkový průměr ještě zvýšili… To samo o sobě není pro hodnocení výuky určující, uvádím to jen proto, abych doložil pokrytectví kritiků KTF.”

V následujícím příspěvku chci přispět k věcnému rozboru Čačíkova projevu, který žádal rozmilý pan Vorka. Dokáži, že v jednom měl pan Čačík pravdu: když řekl, že “mnohokrát zopakovaná nepravda nabývá na důvěryhodnosti”. On se však řadí k těm, kdo opakují nepravdu. Otázku věku volím zcela záměrně: ze všeho, co bylo v projevu řečeno, je jedinou, již lze dokládat empiricky.

Protože je takřka nemožné dobrat se všech potřebných dat, omezím se na profesory, kteří měli a/nebo mají pracovní poměr ke KTF UK. Výpočet bude prováděn s ohledem na jejich počet k datu promoční promluvy p. Čačíka. Data jsou získána pomocí internetového vyhledávače, diecézních katalogů a poznámek v publikacích; každý, kdo tomu chce věnovat čas, si je může ověřit. Dny narození jsem nezjišťoval, věk zaokrouhluji nahoru.

1. “Stará” fakulta – celkový průměrný věk profesorů:

Prof. ThDr. Jan Matějka *1932 = 70 let

Prof. ThDr. Jaroslav V. Polc *1929 = 73 let

Prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc. *1932 = 70 let

Prof. ThDr. Václav Wolf *1937 = 65 let

Prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček *1931 = 71 let

70+73+70+65+71 = 349

349:5 = 69,8

Průměrný věk profesorů “staré” fakulty v r. 2002: 69,8 let.

2. Rozšíření pedagogického sboru začátkem letního semestru 2002:

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster *1928 = 74 let

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. *1938 = 64 let

Dr. hab. ThDr. Stanislaw Rabiej, prof. UO *1959 = 43 let

Prof. Dr. theol. Albert-Peter Rethmann *1960 = 42 let

Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. *1931 = 71 let

74+64+43+42+71 = 294

294:5 = 58,8

Průměrný věk nově přijatých profesorů: 58,8 roku.

3. Pedagogové jmenovaní profesory v květnu 2002:

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. *1945 = 57 let

Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. *1958 = 44 let

294+57+44 = 395

395:7 = 56,4

Průměrný věk nových profesorů celkem: 56,4 roku.

4. “Nová” fakulta – celkový průměrný věk profesorů:

349+395 = 744

744:12 = 62,0

Průměrný věk profesorů “nové” fakulty v r. 2002: 62,0 roku.

Prof. Wolf byl před rozšířením pedagogického sboru nejmladším profesorem; nyní se řadí (vzestupně dle věku) za Rethmanna, Rabieje, Pospíšila, Kuthana a Hledíkovou; stojí před Slabým, Matějkou, Sousedíkem, Zedníčkem, Polcem a Armbrusterem.

Omlazení profesorů fakulty je zřejmé: průměrný věk profesorů “staré” fakulty by byl 69,8 let, spolu s nově přijatými a jmenovanými však reálně je 62,0 roku, tj. o 7,8 roku méně.

Pokud jde o ostatní nově přijaté pracovníky, jedná se o:

Dr. Vojtěch Eliáš *1967 = 35 let

Doc. PhDr. ThDr. Karel Vrána * 1925 = 77 let

Doc. JUDr. ICLic. Antonín Hrdina, OPraem. *1953 = 49 let

Ing. ThLic. Aleš Opatný *1944 = 58 let

ThDr. Lubomír Žák *1964 = 38 let

35+77+49+58+38 = 257

257:5 = 51,4

Při průměrném věku 51,4 roku u ostatních přijatých pedagogů tedy nelze očekávat, že by došlo k prudkému – snad dokonce k jakémukoli – nárůstu průměrného věku.

Přesto, jak zaznamenal M. Vaňáč ve své relaci o setkání rektora se studenty KTF UK , “pan rektor uznává, že průměrný věk těchto lidí není ideální, ale ukázalo se, že úloha v zadání, najít habilitované, kvalifikované a mladé lidi, "nemá řešení". Rektor dal vědomě přednost kvalifikaci před mládím, neboť akreditační komise posuzuje především kvalifikační zajištění struktury studia. Tento požadavek je proto důležitější. Nyní musí sama KTF pracovat na postupném omlazení učitelského sboru.”

Závěr: Pan Čačík a ti, o něž se opíral, neříkali pravdu.

odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?