Pátek a sobota jsou církevními svátky připomínající významné historické kořeny českého národa - začátky slovanské křesťanské bohoslužby a počátek reformace. Uskuteční se při nich řada bohoslužebných setkání a kulturních a společenských akcí.

Skloňovat se bude často jméno Jana Husa, zatímco svatí Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové, nevzbuzují tolik reakcí. Lidé jsou hlavně rádi, že mají o den volna více.

Cyrilometodějské oslavy vrcholící 5. července zůstávají především spojeny s celostátní katolickou poutí organizovanou každoročně na moravském Velehradě. Připomínka odkazu a upálení středověkého reformátora Husa připadající na 6. července je podle četnosti zmínek v médiích příležitostí k různorodějším aktivitám.

Církev československá husitská v Praze v přímém televizním a rozhlasovém přenosu připomene letos dokonce dvojí jubileum Jana Husa - šestisté výročí jeho kazatelského působení v Betlémské kapli a 587. výročí smrti jako "kacíře" na kostnické hranici.

V tento den církev pořádá třetí ročník nesoutěžního ekumenického festivalu duchovní hudby, při němž ve staroměstském chrámu sv. Mikuláše vystoupí osm pěveckých sborů. Předtím v pátek pořádá církev pouť do Sázavského kláštera na Kutnohorsku. Mezi ohlášenými bohoslužbami je jedna se staroslověnskou liturgií.

V rodném Husinci na Prachaticku zpestří občanské a církevní oslavy výročí Jana Husa lampiónový průvod, na jehož konci položí účastníci věnec u Husovy sochy a zapálí symbolickou hranici. Součástí třídenního programu jsou vedle protestantských bohoslužeb také koncerty včetně vystoupení dechové hudby a mažoretek, mše, ekumenická bohoslužba, volejbalový turnaj mužů a žen, turnaj ve fotbale a vernisáž v místní galerii.

V Chebu protestanté a katolíci na pátek pro veřejnost připravili společný vzpomínkový večer k oběma výročím.

Na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí na Táborsku se v pátek večer sejdou na vzpomínkové akci odborníci z táborského muzea, aby s návštěvníky hovořili o působení Jana Husa na místním hradě. Pietní akt je naplánován na pátek večer také na táborské náměstí.

Tématem ekumenického shromáždění v neděli v Kutné Hoře bude Hus a idea lidských práv v české duchovní tradici. Vzpomínat se bude například také v Žatci, kde v minulosti bývaly běžné vatry a početné manifestace českých občanů a spolků z města a okolí.

"Mistr Jan se nás neprosí o kult své osobnosti," soudí evangelický farář Svatopluk Karásek. V Lidových novinách známý duchovní napsal, že nejde o to, rehabilitovat mistra Jana. "Ptám se, je-li možno rehabilitovat kostnický koncil - a vykonavatele jeho ortelu," uvedl. Památku Jana Husa podle jeho slov nyní v Čechách obestřela v myšlení většiny lidí lhostejnost a zapomnění. "Je to lepší, než kdyby byl zneužíván k povrchnímu nacionalismu, či dokonce k marxismu," zdůraznil Karásek.