- Kolik římských katolíků je potřeba pro zašroubování jedné žárovky ?
a) Dva - laik ji zašroubuje, a kněz vyslechne jeho zpověď a dá staré žárovce poslední pomazání.
b) Nedělají to. Celých 2000 let církevní tradice žárovky neměnily a tak nemají pro výměnu
žárovek žádný precedens.

- Kolik podivných křesťanů je třeba pro výměnu jedné žárovky ?
200!!!
100 jich sedí v církvi a modlí se dlouhé modlitby, aby se znovu objevilo světlo,
10 jich stojí na rozích ulic a přesvědčují kolemjdoucí, že pokud jim neuvěří, jejich žárovky zhasnou také,
5 se pokouší vymítat démona temnoty z prasklé žárovky,
10 jich tvrdí, že se za žárovku modlili a že navzdory svým pocitům věří, že žárovka svítí,
74 se jich snaží přesvědčit prasklou žárovku aby veřejně "uznala" své hříchy, aby ji Pán zase vrátil její světlo,
a 1 zákoník říká žárovce, že pokud chce být spasena, musí platit pravidelně desátky, nevynechávat bohoslužby a každý den vyprávět lidem: „Dříve jsem žila v temnotě, ale nyní jsem našla světlo" . Pokud to všechno bude věrně dělat (a dá-li Pán), světlo se jí vrátí (je ale možné že ji  Hospodin jen vystavuje zkoušce - pak by mohla žárovka zůstat v temnotě až na věky).

- Kolik křesťanských fundamentalistů je třeba pro výměnu jedné žárovky?
Ani jeden. V bibli se o žárovkách nepíše a proto je žárovka je nebiblická.  

- Kolik misionářů je třeba pro výměnu jedné žárovky?
31: Jeden to udělá a třicet domorodců spatří světlo.

- Kolik Anglikánů je třeba pro výměnu jedné žárovky?
10: 1 ji nahradí novou žárovkou a 9 jich obdivuje starou žárovku !

- Kolik ateistů je třeba pro výměnu jedné žárovky?
Jeden. Přesto však zůstává v temnotě.

- Kolik charismatiků je třeba pro výměnu jedné žárovky?
a) Jeden, zatímco má při chválách zvednuté ruce.
b) Tři, jeden vymítá a dva chytají
c) Dvacet, jeden to udělá a s devatenácti se pak sdílí o své zkušenosti.

odpovědný redaktor: Milan Kovář