Kamasutra, nedoceněná perla…

Višnu, "Ochránce vesmíru", který ovládal erotické pohnutky a touhy lidí, poznal Lakšmi, "krásnou jako deset miliónů vycházejících sluncí" , jenž je považována za ztělesnění smyslnosti. Z jejich svazku se narodil Kama, bůh lásky, ten však neztělesňuje pouze sexuální rozkoš, ale všechna potěšení z pěti smyslů. Jezdí na holubici a z luku střílí květiny, dle indické tradice se neviditelně vznáší nad každým milostným aktem. Nelze přesně určit, kdy byly Kamovy písně o lásce poprvé zapsány, ale zřejmě to bylo někdy ve čtvrtém století po Kristu. Předpokládaným autorem je mudrc Vatsjájana.

Jen blázen by otevíral Kamasutru ve chtíči po pornografickém čtení. Vlastním technikám milostného spojení je sice věnováno několik kapitol, ale nejsou těmi nejdůležitějšími. Jen zapadají do koncepce celé knihy, ta skutečně nepojednává pouze o vlastním milování, ale především o životě protkaném láskou, erotikou a potěšení z vlastního lidství. Sám Vatsjájana si této skutečnosti byl vědom, proto napsal:"Tato kniha by neměla být využívána pouze jako nástroj k uspokojení vašich žádostí. Člověk, který se obeznámil se základními principy nauky o lásce, dbá o svou bezúhonnost, zdraví a tělesné potěšení a váží si zvyků ostatních lidí, takže určitě dokáže opanovat své smysly. Zkrátka, moudrý člověk si hledí své bezúhonnosti, zdraví a tělesného potěšení tak, aby se nestal otrokem svých vášní, dosáhne úspěchu ve všem, do čeho se pustí."

Hinduistický postoj k dobrému žití vychází z rovnováhy. Člověk by měl pečovat o harmonii své dharmy (náboženská pokora, čest), arthy (ekonomické a politické aktivity) a kamy (smyslový život). Jedině skrze vyrovnanost těchto principů bude šťasten. Hinduistický pohled na sexualitu je veskrze pozitivní a naplňující radostí. Avšak spojuje prožitek těla a duše. Tělesná extáze by neměla nikdy být odloučena od tělesného potěšení.

Ústřední myšlenka Kamasutry říká, že umění milovat by měli ve stejné míře studovat muži i ženy. Tehdejší hinduistická společnost dávala ženám poměrně velkou autonomii, do jisté míry právě ony rozhodovaly o mnohých politických záležitostech. Ale aby toto dokázaly musely být nejen okouzlující, ale i vzdělané a schopné příjemné konverzace. I tomu Kamasutra učí.

Žena je vnímána jako specifická a tajemná bytost, těžko se odkrývají její myšlenky. Kamasutra zasahuje celou šíři partnerských vztahů. Nikoli jen tělesný prožitek, ale říká, že k ženě se dá přiblížit skrze její duši. Opěvuje kultivované a inteligentní skutečné ženy, ne sexuální otrokyně.

Samotný Vatsjájana plně věřil v opravdovou lásku, proto zdůrazňoval, že mladý pár má trávit dostatek času společné, věnovat se utváření vlastní intimity, jen tak může láska rozkvést. Hodně prostoru je věnováno přetváření ustrašené dívky, panny, v citlivou a žádostivou partnerku.

Byla by velká chyba odsoudit tento klenot starověké literatury. Celá Kamasutra nahlíží citlivě a velmi pozitivně na skutečně dobré prožívání vlastní sexuality. Věnuje se partnerskému vztahu od jeho pomalého rozvíjení, přes první nesmělé dotyky, řešení konfliktů, radost z poznání milování až po zlepšení sexuálního prožitku. Nehledejte v Kamasutře přesný návod jak na "to", spíše něžnou a smyslnou inspiraci pro vlastní láskyplné potěšení.

odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?