Stejně jako v předešlých letech jsme v době prázdnin a dovolených nuceni trochu omezit provoz především Magazínu ChristNet.eu , vlajkové lodi ChristNet.eu. Jednak se toho přeci jenom moc neděje, jednak si potřebujeme i my trochu odpočinout, abychom vám byli schopni po zbytek roku dobře sloužit.

První změny jste si jistě již všimli: místo obvyklých dvou článků denně vychází jenom jeden. Rovněž tak zpravodajství bude trochu omezené a zatím nevíme, zda se nám podaří zajistit jeho denní aktualizaci. Budeme se ale snažit.

V době setkání mládeže s papežem v Torontu, stejně jako národního setkání ve Žďáře, se samozřejmě můžete těšit na naši zvýšenou aktivitu.

Vzhledem k plánovaným odjezdům našich pracovníků se také omlouváme, že budeme odpovídat na e-maily se zpožděním. Nejjistější způsob, jak zkontaktovat někoho z Magazínu ChristNet.eu je napsat na magazin@christnet.eu . Z této adresy se rozesílají e-maily vedoucím vydání a mně, tzn. že stále by za tímto e-mailem měl být někdo k dispozici.

Dva měsíce v Kanadě je Jan Fical, jeden z našich hlavních programátorů. Vrátí se až začátkem září a začne pracovat na kompletní přestavbě ChristNet.eu. Stejně tak náš grafik Marek Moškoř je přes prázdniny obtížně k zastižení.

Všem děkujeme za pochopení.

odpovědný redaktor: Milan Kovář