Ministerstvo školství udělilo Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy akreditace ke třem novým studijním programům a prodloužilo jí do roku 2008 oprávnění k výuce katolické teologie. Univerzita včera ČTK informovala, že tedy v nadcházejícím akademickém roce bude možné pokračovat na této škole ve studiu.

Dosavadní úroveň fakulty byla předmětem kritiky církevních i akademických kruhů, hrozil jí zánik. Tiskové oddělení univerzity proto včera uvedlo, že rozhodnutí ministerstva má klíčový význam pro právě se konající přijímací řízení i budoucnost fakulty.

Od konce loňského roku, kdy ministerstvo kvůli nekvalitní výuce a vědomé konzervativní izolaci pohrozilo škole odebráním licence, žila v provizoriu. O schválení nových studijních plánů požádal rektor Ivan Wilhelm, dočasně pověřený vedením fakulty. O tom se mimo jiné spekuluje i jako o jednom z možných kandidátu na prezidenta České republiky.

Reakci katolické církve na rozhodnutí ministerstva se včera nepodařilo získat. Její mluvčí Daniel Herman však již dříve ČTK řekl, že rektor postupuje v souladu s církevním kancléřem fakulty, jímž je kardinál Miloslav Vlk.

Prodloužení akreditace se podle rektorátu týká "zásadně přepracovaného" studijního programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie. Jedním z důsledků je, že budou po letech tento obor - vedle kandidátů kněžství - v běžném denním magisterském programu moci studovat i ženy, což bylo dříve velmi obtížné.

Další tři akreditace zahrnují nový bakalářský studijní program Teologie se studijní oborem Náboženské nauky, nový bakalářský program Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění a na něj nově navazující, tematicky stejný magisterský program.

Struktura a obsah studijních programů podle rektorátu odráží novou koncepci ve vzdělávací a vědecké činnosti fakulty.

Protože rektor nestihl připravit nové plány pro postgraduální studium, dvě desítky doktorandů budou muset ve studiu pokračovat jinde. Jako jedna z možností jim bude nabídnuto převedení na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Wilhelm ovšem chce, aby se doktorandské studium do Prahy vrátilo; o licenci proto chce škola požádat příští rok. Připraví také návrh na akreditaci magisterského programu navazujícího na bakalářské studium teologie.

Rektor v minulých měsících již obměnil pedagogický sbor fakulty.

Konzervativní informační agentura uvedla, že se "úsilí kardinála Vlka o zamezení udělení kněžského svěcení panu M. Čačíkovi OPraem., který u příležitosti promoce na KTF UK pronesl 26. června 2002 nezcenzurovaný projev.. se nesetkalo s úspěchem".

Na obsahu článku se podílela ČTK