Ekumenická porota, ve které byly zastupeny organizace SIGNIS (OCIC) a INTERFILM na 37. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 5. - 13. července 2002 udělila Hlavní cenu filmu

Ticho (Silence)
režie Michał Rosa,
Polsko 2001

za originální a sofistikovaný způsob, jakým film ukazuje proces nalézání hlubších rovin při poznávání vlastní identity.

Cizí muž nabídne hlavní hrdince možnost náhledu, který potřebuje, aby nalezla cestu, jak se vyrovnat s minulostí a přijmout výzvy současného života.

Navíc porota udělila Zvláštní cenu filmu

Rodinné pouto (Filament)
režie Jinsei Tsuji,
Japonsko 2001

Film je natočen typickým japonským způsobem vyprávění. Kombinuje různé styly, střídá rytmus a estetické formy při sledování života jednotlivých členů typické, i když poněkud rozvrácené rodiny.Příběh syna jménem Filament odráží složitost hledání vlastního místa v dnešní společnosti a "tradičním" systému rodiny.

Zvláště role otce a matky nás (jako křesťany) vybízí a vede k otázce, jaké jsou a jaké by měly být rodinné a životní hodnoty.

Ekumenická porota měla letos toto složení:

Prezident poroty

BcA. Jan Lipšanský, Česká republika

Absolvent pražské FAMU. Pracoval v reklamních agenturách, jako novinář v několika českých novinách a časopisech, zaměřených na kulturu a film, ale i v odborných technologických titulech (např. PC World).

V současné době publikuje převážně v internetových médiích, včetně křesťanského Magazínu ChristNet.eu, je editorem filmové rubriky internetového magazínu Tiscali/Worldonline. Je autorem několika scénářů a povídek, z nichž některé vyšly knižně.

Člen SIGNIS.

Členové poroty

Rev. Julia Helmke, Německo

Po ukončení vysoké školy a práci z handicapovanými mladými na Irské univerzitě studovala luteránskou teologii, sociologi a filozofii v Berlíně, Heidelbergu a Montpellier. Tři roky pracovala v mnichovském sboru jako asistentka pastora a poté byla ustanovena luteránskou reverendkou.

Dva roky studovala kulturní žurnalistiku, filmovou kritiku a analýzu v Mnichově a současně pracovala v ekumenickém centru pro formování dospívajících.

Je členkou Interfilmu a zúčastnila se mj. porot na festivalech v Oberhausenu a letos v Cannes.

Mme Patricia Rohner-Hégé, Francie

Vystudovala teologii ve Švýcarsku a poté pracovala jako editorka protestantského časopisu Pluriel, zaměřeného na umění, kulturu a víru.

Rovněž je administrativní ředitelkou křesťanského kulturního centra v Marseille (divadlo a škola sochařství, kreslení, zpěvu, mimiky a divadla).

V roce 2001 se přestěhovala do Strasbourgu, kde pracuje jako novinářka protestantského týdeníku Le Messager.

Je členkou Interfilmu a účastnila se ekumenické poroty v Cannes v roce 1995.

Jan Eliáš

Poté, co vystudoval žurnalistiku v Brusselu (European Media Studies), pracoval v České televizi jako redaktor náboženských pořadů a pak jako produkční animovaných filmů pro děti.

Byl členem porot OCIC v Troia (Portugalsko) a Ekumenické poroty Karlovy Vary. Je členem mediálního výboru pri pražském arcibiskupství.

Od roku 1996 je sekretářem a koordinátorem Ekumenické poroty, zastupuje SIGNIS v České republice.

Matthias Loretan, Švýcarsko

Vystudoval teologii a média ve Freiburgu, nyní vyučuje v Zürichu etiku v médiích.

Byl editorem ekumenického filmového časopisu Zoom a spolupracovníkem mediálního sdružení Katholischer Mediendienst, kde předtím deset let řídil.

Člen SIGNIS.

Rev. Michael Otřísal, Česká republika

Vystudoval teologickou fakultu a je pastorem Českobratrské církve evangelické v Praze. Znám jako "pastor posedlý videem" začal po sametové revoluci v roce 1989 s do té doby neexistujícím náboženským vysíláním v České televizi, kde pracuje dosud.

Je podepsán jako režisér či scénárista pod několika dokumenty, většinou s tematikou smíření (v Bosně, Izraeli apod.). Nedávno dokončil studium na pražské FAMU.

Je členem Interfilmu, a také SteerCom Světové asociace pro komunikaci křesťanů v Evropě. Rovněž se jako člen nebo předseda účastnil ekumenických porot v Cannes nebo Karlových Varech.