Jede takhle řádová sestra autobusem, na ruce má sádru. Přisedne si k ní kněz a ptá se:"Co se vám stalo, sestro?"
"Uklouzla jsem ve vaně, otče."
Za nimi jedou dva somráci a jeden se ptá druhého:
"Ty, vole, co je to vana?"
"Nevím, copak jsem katolík?!"