Dnes bude na ruzyňském letišti v Praze za přítomnosti biskupa Jaroslava Škarvady a přibližně sta mladych lidí slavnostně přivítán Kříž světovych dnů mládeže.

Jde o jednoduchý dřevěny kříž. Délka příčného prkna je 175 centimetrů, jeho výška jsou téměř 4 metry a celý je 31 kilogramů těžký.

Původně byl tento kříž postaven v roce 1983  v bazilice svatého Petra v Římě v blízkosti hlavního oltáře. Na konci Svatého roku, 22. dubna 1984, jej papež Jan Pavel II. daroval mladým lidem se slovy:
"Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása."

První cesta tohoto kříže za hranice Říma vedla v roce 1984 do Mnichova, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Tomáškovi. Od roku 1985 doprovází tento obyčejný kříž všechny Světové dny mládeže. Během uplynulych sedmnácti let tak navštívil Itálii, Argentinu, Španělsko, Polsko, Spojené Státy, Francii a Kanadu.

Vždy rok před Světovym dnem mládeže putuje tento kříž po městech té země, která se v létě stane místem setkání Papeže a mladých lidí z celého světa, a kde je pak vztyčen na hlavním pódiu. V uplynulém roce tak absolvoval na ramenou mladých lidí například cestu z Montrealu do Toronta. Mimo jiné byl Kříž světovych dnů mládeže vztyčen i na troskách newyorských dvojčat jako výraz solidarity mládeže celého světa.

V 9 hodin ráno se v pondělí sejdou před vstupem do haly hlavního terminálu pražského letiště všichni ti, kteří budou chtít být přítomni převzetí kříže z boční letištní plochy. Následovat bude pěší pouť do nedalekého kostela v Liboci, která bude zakončena krátkou modlitbou. Kříž se pak převeze rovnou do Žďáru nad Sázavou, kde 13. - 18. srpna proběhne 3. celostátní setkání mládeže.

3. celostátní setkání mládeže, organizované Sekcí pro mládež České biskupské konference a Asociací křesťanských sdružení mládeže pod vedením P. Jana Balíka, proběhne v návaznosti na právě ukončený XVII. světovy den mládeže v kanadském Torontu. Kříž světovych dnů mládeže se tak stane významným pojítkem obou událostí.

článek připravila Kateřina Kubíčková - tisková mluvčí setkání

odpovědný redaktor: Milan Kovář