Žena, nepopsatelný originál, na který se jen velmi těžko šijí jakákoli pravidla. To dobře věděl i Vatsájájana, když sepisoval Kamasutru.
„Velmi snadno se můžete zmýlit, proto každou ženu musíte z jejího chování, gest a řeči zvlášť." Trošku více nesnadný úkol, polapit do osidel lásky ženu. Ale starý mudrc měl i pro takový případ radu.

„Pokoušíte-li se dobýt nějakou ženu, snažte se nejprve porozumět stavům její duše a pozorovat, jak se mění."
To je jistě obtížné, leč možné. Pro většinu žen je šestý smysl, pocit, intuice, celkem nezáleží na tom, jak se daný jev nazývá, něčím těžko definovatelným, popsatelným, ale hlavně nepřekonatelným. Proto žena celkem dobře dokáže vycítit, jestli jí je tento člověk sympatický či nikoliv. Muži mají tuto schopnost také, ale pracuje jinak.

Časté nářky nebohých po přítomnosti ženy toužících mladíků jsou vyřešeny jak mávnutím proutku. Stačí bedlivě pozorovat chování své vyvolené a je jasno. Zamilovaná žena se dívá jakoby mimo, skrze realitu, mluví jak „ze sna", těší ji vaše společnost, tráví s vámi mnoho času pod různými záminkami nebo se snaží na sebe upoutat pozornost. Avšak je příjemné pozorovat, že učení Kamasutry je skutečně nadčasové.
„Zamilovaná žena se vám snaží vyhnout, pokud není dokonale nalíčena či oblečena." Nepřipomíná to trošku neustálou snahu dospívajících dívek vypadat vždy „in"? „Promlouvá nahlas ke svým družkám v naději, že tak přitáhne vaší pozornost." Ano, to je ten „hučící hlouček žen“, jenž lze nalézti prakticky na každé větší společenské akci.

Jak si nepokazit vztah dříve nežli začne?
„Pokud v její přítomnosti sedíte vedle nějaké jiné ženy, nenápadně zívejte, znuděně protahujte obličej, odvracejte od ní tělo, vraštěte ztrápené čelo a dávejte najevo nejvyšší možný nezájem." Jak prosté, že? Obyčejná hra. Návod Kamasutry na navázání vztahu není ani tak návodem, jako spíše nástinem a doporučením, že sledování pohybů a možných myšlenek se vyplácí.

Postup žen k získání náklonnosti mužů není o nic méně obezřetnější. Avšak radí zdrženlivost. „Ženě nepřísluší, aby šla a sama se vrhla do náruče muži, který ji přitahuje, ať už je její vášeň sebesilnější." I když to bude znít paradoxně, Kamasutra se na chování mladých žen dívá do jisté míry podobně jako některé bedlivé křesťanské maminky.
„Pokud v jemné hře lásky učiníte první krok vy, můžete ztratit svoji důstojnost, pýchu i sebedůvěru."Což nám připomíná dosud rozšířenou radu, že dívka prostě musí být královnou a rozhodně ona nemůže být první, kdo dá najevo zájem?

„Pokusí-li se vás políbit, vzpěčujte se a stavte se na odpor! Když se pak osmělí a začne vás svádět k milostnému spojení, dovolte mu, aby se dotýkal jen některých částí vašeho těla, a stavte mu do cesty, co nejvíce překážek." Jak praktické a pravdivé. Muž je stále dobyvatel, byť se jiné jeho role poněkud posunuly. Tedy, Kamasutra i spořádané matinky jsou zajedno. Nechat se dobývat a stále se nechat dobývat.

Tolik otevření další kapitoly Kamasutry. Jako vždy tato kniha mluví jen v náznacích, nepříliš konkrétně. Ale možná je to tak lepší, její slova vyzní jemněji a čtenář si jistě najde to, co se zrovna jemu bude hodit, aniž by měl pocit zbytečného rýpání ve svém soukromí.
Přeji příjemnou četbu!

K tématu již v Magazínu Christnet.eu vyšlo: Kamasutra, nedoceněná perla
Co by měl umět muž, co by měla umět žena

odpovědný redaktor: Milan Kovář