Kněz se dostane do skluzu v modlení breviáře, ne a ne to dohnat. Jednou se modlí breviář na zahradě a v tom zafouká silný vítr. Ten mu obrátí listy breviáře o několik stran dopředu.
Kněz obrátí oči k nebi a zvolá:
„Díky, bez Tebe bych si netroufnul.“

odpovědný redaktor: Milan Kovář