Po přečtení vašeho článku o masturbaci, který byl uveřejněn v Magazínu na www.christnet.eu jsem nevěřil vlastním očím. Celý článek je typickou ukázkou tzv. ádečkovského stylu kalení vody a mlžení. Místo povzbuzení mladých lidí, o jejichž charakter v době dospívání jde při jistě těžkém boji s touto neřestí, oslabujete a zpochybňujete a tím svádíte a ubližujete.
Korunu všemu pak nasazuje tvrzení, že tato neřest může někomu pomoci.
„Běda těm, skrze které pohoršení povstává!“


Před časem, po zveřejnění článků o masturbaci ( Tabu či běžný ventil? a I zprotivil se Onan plánu Božímu...)od Ludmily Hamplové, přišel do redakce výše uvedený e-mail hrozící jakýsi abstraktním "běda!". Navíc jsme byli strčeni do jednoho pytle s časopisem AD. Nevím, zda to je pro nás lichotka či urážka a ani nevím, zda za tyto články čekají redakci Christnet.eu, nebo minimálně autorku a nás, kteří jsme se na vydání článků podíleli, plameny pekelné.

Ve svých „Běda vám!“ (srv. Lk 6,23-25 resp. Mt 23) Ježíš nezdůrazňuje nic o názorech a jejich šíření, neodsuzuje ty, kteří myslí jinak, byť mylně, a dokonce ani nehází kamením po těch, kteří přímo zhřešili, natož po těch, kteří by o hříchu mluvili. Naopak varuje před pokrytectvím a farizejstvím. Zakazování propagace čehokoli je nám známo až z moderní historie, nikoli z kořenů prvotní církve.

Bohužel právě církev se stala pro své okolí symbolem perzekuce a prohibice. Je lidmi, kteří s ní nemají pozitivní zkušenost, považována za omezující fenomén, který je lepší nenechat zasahovat do svého života. Stále více v pluralitní současnosti k tomu přispívají právě výroky typu: „Sex a nahota jsou tabu a masturbace je fuj!“. Potom se divme disproporci mezi religiozitou našeho národa a návštěvností kostelů, kde čím dál více lidí hovoří o pozitivním vztahu k transcendentnu, které shrnují do prostého kréda: "Věřím, že Něco nebo Někdo je" , zatímco chrámy Páně zejí prázdnotou.

Nebudu soudcem ani spekulantem o božích úradcích, v něž doufáme. Nebudu ani psát o posuzování druhých. Byl bych moc rád, aby se v oněch plamenech pekelných neoctl ani onen pisatel e-mailu, ani my "šiřitelé zvráceností v ádéčkovském stylu“. Budu opravdu šťasten, když se všichni octneme v blízkosti boží.

Snad proto bych všechny soudy nechal právě na tom "Někom, kdo JE" a nechal prostor pro to, aby se pravda zkoumala za všech stran, z nichž si každý bude muset svobodně a zodpovědně vybrat tu, která mu ukáže jeho cestu k Bohu. Zodpovídat se budeme každý sám. Možná právě v tomto někomu pomohly články o masturbaci, které vrhly trošku nového světla na téma, které je skryto v temnotě cudně zavřených očí některých křesťanů.

Na druhou stranu se hrozím myšlenky, že by Magazín Christnet.eu měl takovou moc, aby někoho svedl na scestí. Nevěřím tomu, že by člověka, který se skutečně snaží žít pro Boha a pro lidi, čekal tak hluboký pád jen kvůli našemu článku.

„Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje." Mk 7,15


odpovědný redaktor: Milan Kovář