Komise, která rozhoduje o využití charitní sbírky na pomoc lidem postiženým letošními povodněmi, zatím rozdělila mezi postižené oblasti (diecéze) 130 milionů korun. Na povodňové sbírkové konto Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) však stále přicházejí další finanční dary od drobných dárců domácích i zahraničních, tuzemských firem a z celonárodní kostelní sbírky. Přibližně dvě třetiny zmíněné částky tvoří dary ze zahraničí.

“Náš celkový rozpočet na pomoc postiženým povodněmi činí 169,7 milionu korun,” uvedl generální sekretář SČKCH Jaroslav Kopřiva. “Více než 80 milionů korun je určeno na pomoc jednotlivým domácnostem, což představuje nákup vysoušečů, sanačních omítek, vybavení domácností elektrospotřebiči , nábytkem a pomoc při rekonstrukci,” dodal Kopřiva. Dalšími 25 miliony hodlá Charita přispět neziskovým organizacím a dalším institucím na menší opravy a výstavbu domů například pro seniory, kteří se nemají po povodni kam vrátit. “Deset milionů máme ve fondu pro mimořádné situace. Další prostředky jsou určeny na psychologickou podporu a linky důvěry a zajištění realizačních charitních týmů," uvedl generální sekretář SČKCH.


Je čas bořit i čas budovat...

Podle Kopřivy solidarita s oběťmi povodní neustává. “Platí to o “malých” dárcích, většinou starších lidí, kteří dají ze svého mála třeba stokorunu. Platí to i o podnikatelích, kteří Charitě na tento účel věnovali desetitisícové, někdy i statisícové dary, stejně jako o našich partnerských organizacích v zahraničí.” Například německý charitní svaz přispěl na přímou pomoc postiženým a zajištění charitních realizačních týmů dvěma miliony Euro a zprostředkoval účelově vázaný dar Spolkové vlády Německo ve výši 100 tisíc Euro na nákup vysoušečů. Po padesáti tisících dolarů věnovaly španělská Charita a americká CRS (Catholic Relief Service), přispěly Charity Tchaj-wan, Gruzie, Albánie, Charita z italského Bolzana. Polská, slovenská a chorvatská Charita pořádají celonárodní sbírky na pomoc postiženým lidem v České republice. Obětem letošních povodní v ČR zaslal také papež Jan Pavel II. finanční dar ve výši 30 tisíc euro. Dar je určen pro práci SČKCH v postižených oblastech.

Milion korun uvolnila Charita na začátku povodní z letošní Tříkrálové sbírky. Generální partner SČKCH, Česká spořitelna, a.s., věnovala Charitě milion korun, účelově vázaný na nákup vysoušečů. Rovněž předala Charitě čtyři automobily ze svého vozového parku na zajišťování popovodňové pomoci. Jedním milionem na pomoc obětem povodní přispěla také KDU-ČSL.

O využití charitní povodňové sbírky rozhoduje sedmičlenná komise. Jejím předsedou byl jmenován generální sekretář SČKCH Jaroslav Kopřiva, dalšími členy jsou prezident Charity P. Miloslav Fiala a ředitelé diecézních Charit z Brna (Oldřich Haičman), Českých Budějovic (Michaela Čermáková), Litoměřic (Růžena Kavková), Plzně (Jiří Lodr) a Prahy (Jaroslav Němec). Komise posuzuje a schvaluje konkrétní povodňové projekty pomoci z jednotlivých postižených oblastí.

Číslo sbírkového účtu: 369-369369369/0800 u České spořitelny Praha 1, variabilní symbol 906 (při platbě složenkou 3690369369369/0800, v.s. 906).

Kontakt:

Marta Fišerová ,mobil: 0603/51 12 42,
Jan Oulík , mobil: 0603/89 59 84

Informace poskytlo tiskové oddělení České katolické charity

Foto Jan Kirschner
Odpovědný redaktor: Milan Kovář