Společnost Deus Production Company pořádá kulturní projekt, který jednak umožňuje jedinečné polské hudební skupině hrát za hranicemi své mateřské země a rozšířit si tak pole působnosti, a zároveň se snaží získat více finančních prostředků na konto pro uprchlíky spravované evangelickým kostelem U Salvátora.

Tyto dva záměry se podařilo sloučit v jeden dobročinný projekt, jenž českým divákům nabízí příležitost prožít kulturně-hudební večer nabitý energií lidí, kteří své city, emoce a myšlenky vyjadřují především hudbou. Projekt také přibližuje výsledky dlouholeté práce s mentálně handicapovanými lidmi, cílem takové práce bylo a je tyto lidi integrovat do společnosti. Zároveň mohou diváci přispět lidem, kteří byli z rozličných důvodů nuceni opustit své domovy a kteří v České republice začínají nový život.

Hlavním účinkujícím projektu je polská rocková skupina Na Górze (česky Nahoře), jež vznikla před necelými devíti lety v rámci léčení a terapie v domě pro duševně handicapované v městečku Rzadków. Původně se jednalo o divadelní soubor, jenž je dodnes umělecky aktivní a z něhož se někteří členové rekrútovali do free rockové hudební skupiny. Ředitelka tohoto domu, paní Malgorzata Kwiatkowska, věřila, že lze duševně nemocné lidi integrovat do společnosti právě skrze umění všeho druhu. Známí polští hudebníci Wojtek Retz a Mariusz Nalepa se ujali úkolu sestavit hudební těleso, ve kterém se mohou lidé s duševním handicapem realizovat a zprostředkovat tak své city a myšlenky. Nejedná se o programovou hudbu, konkrétní životní či politický postoj, ale o spontánní, přirozeně vznikající, živou a energickou hudbu, která odráží barvy pocitů i myšlenky učinkujících. Zanedlouho od vzniku si skupina našla své publikum a začala se svým repertoárem cestovat po Polsku. Svůj první koncert realizovala na konci roku 1994 a o tři roky později vydala svou první amatérskou nahrávku s názvem Koloromowa. S písněmi jako The Song of Colors a Dreams Are Lonely sklidila skupina velké úspěchy a začala příležitostně koncertovat se známými polskými rockovými skupinami jako Hey, VooVoo a Kult. V roce 2001 natočila skupina Na Górze první profesionální CD, které nese jméno Rre Generacja a které bylo, kromě Polska, prezentováno také v Německu.

Českým posluchačům se naskýtá ojedinělá možnost zhlédnout skupinu tohoto ražení, neboť obdobná hudební či divadelní skupina, jež by úspěšně, celoročně koncertovala za zdmi psychiatrických léčeben či sociálních domovů, (tedy na hudebních akcích a festivalech, které nejsou primárně určeny pro mentálně či fyzicky handicapované učinkující) a vydávala CD, v Česku neexistuje. Metoda art therapy u nás není neznámá ani ojedinělá, avšak jednotlivé umělecké soubory působí převážně vně většinového publika.

Stejně jako výtěžek koncertu, tak i ostatní příspěvky na podporu uprchlických rodin směřují na konto, které založil již 90. letech minulého století farní sbor Českobratrské církve evangelické při pražském kostele U Salvátora a z něhož jsou ve spolupráci s Helsinským výborem pro lidská práva financovány programy na podporu uprchlických rodin a konkrétních jednotlivců. Peníze na konto získává kostel prodejem předmětů vyrobených v uprchlických táborech či kostelu darovaných, průběžným vybíráním dobrovolných příspěvků a různorodými kulturními akcemi a projekty (divadla, koncerty vážné i moderní hudby či pěveckých sborů), které kostel pořádá.

A nezbývá než přidat pozvání na pražský dobročinný koncert polské free rockové skupiny Na Górze mentálně handicapovaných, jehož celkový výtěžek půjde výlučně na konto pro uprchlíky při evangelickém kostele U Salvátora. Koncetr se koná 15.11. 2002 v 19.00 h v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1.