Připravili jsme pro vás novou službu, která by měla dále rozšířit nabídku informací, které náš časopis poskytuje. Prozatím vám byly nabízeny vlastně pouze ty informace, které vybrala redakce. Nyní chceme dát prostor i vám, abyste si mohli zvolit, o čem si chcete na ChN číst. V nové rubrice „Co a jak v teologii a církvi„ máte nyní možnost položit otázku na téma, které vás třeba už dlouho zajímá nebo které vás právě napadlo při čtení nějakého článku na ChN. Stejně se můžete ptát po zdrojích informací k určitým tématům nebo problémům. Nejde zde tedy o diskusi, k tomu je určená rubrika Diskuse, ale především o informovanost křesťanské veřejnosti. Proto si také redakce Magazínu ChristNet.eu vyhrazuje právo zaslané otázky třídit, zejména podle jejich aktuálnosti a náročnosti. Dotazy je možné zadávat přes formulář

Kdo bude na vaše otázky odpovídat? Za celou rubriku je zodpovědný nový redaktor ChN Michal Opatrný. Narodil se v roce 1978 v Praze, kde absolvoval základní a střední školu. V letech 1995 - 1998 se věnoval skupině ministrantů u kostela sv. Vojtěcha na Praze 6. V roce 1997 začal studium oboru Teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se zapojil do práce studentů Teologické fakulty s dětmi a mládeží na českobudějovickém sídlišti Máj ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže ve čtvrti Čtyři Dvory. Se Salesiány Dona Bosca spolupracoval také jako asistent a vedoucí na Chaloupkách v letech 1994 - 2001.

Na Teologické fakultě působil v akademickém senátu a jako koordinátor dobrovolné pastorační skupiny „Svatí mniši z Piaráku„, která se věnuje pastoraci studentů. Od roku 2000 spolupracoval na Katedře praktické teologie na návrhu dokumentu o pastoračních asistentech pro ČBK. Fakultu absolvoval v roce 2002; diplomová práce na téma „Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí v pastoraci„ . Nyní připravuje svou disertační práci na téma „Laici v sociální pastoraci„ na Institutu pro charitní vědu při Katolické teologické univerzitě v Linci.

Protože nám jde o kvalitní službu, bude pochopitelně na vaše otázky odpovídat více lidí. Naším cílem je vybudovat elektronicky propojený tým osob, které se specializují v různých směrech lidské činnosti, které nějak souvisí s teologií.

Mgr. Michal Opatrný, praktická teologie, liturgika, dočasně i další obory. - Doktorand na Katolické teologické univerzitě v Linci (Rakousko).

Mgr. Rudolf Svoboda, církevní dějiny. - Doktorand na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

František Bublan, kanonické právo. - Student 5. ročníku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nyní na výměnném pobytu na Katolické teologické univerzitě v Nijmegenu (Nizozemí).