Na Pražském arcibiskupství proběhla konference "Křesťané a Evropská unie"

Již dlouho jsem se tak nepobavil tak jako při šotu České televize odvysílaném v pořadu Evropské referendum minulý týden. V oné scénce zoufalý a nemocný herec Václav Vydra se šátkem na hlavě, inhalující nad lavorem s horkým odvarem z heřmánku, naléhavě prosí svou matku, aby mu zakoupila křivítko na banány. Neboť všechny banány budou muset mít stejné zakřivení, jinak se unie položí a to on nemůže dopustit. Diváci mohli hlasovat, zda je tento normativní požadavek Evropské unie pravdivý. Věřím, že by i Václava Vydru upokojil pan ministr Svoboda. Vystoupil v pondělí 17. února na Pražském arcibiskupství v rámci konference "Křesťané a Evropská unie" uspořádané Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí.

Cyril Svoboda zřejmě jako ministr zahraničí ví, jaký nepořádek mají v některých tzv. "banánových republikách". Když během konference "Křesťané a EU" hodnotil časté stesky české veřejnosti na "absurditu bruselských předpisů", uváděných na konkrétních případech (čtenářům jsou zřejmě známy kauzy "holomócké" syrečky či ohrožení prodeje utopenců), poznamenal, že absurdnější by bylo, kdyby unie společné předpisy neměla. Z Bruselu totiž podle ministra zahraničí nikdo nic nediktuje - jde o dohodu mezi členskými státy, že některé předpisy upraví společně.

Cyril Svoboda dále řekl, že prosazovat své tradiční hodnoty ve společné Evropě křesťané mohou a musí. Naopak se podle něj nemají obávat údajného ohrožení příliš liberálním světem a váhat se vstupem do Evropské unie. "Zápas o zduchovnění Evropy se musí svést, a to zevnitř," prohlásil Svoboda na konferenci. "Do evropského společenství, v němž je šance bojovat o tyto hodnoty, by křesťané směřovat měli," dodal ministr se záměrem podpořit kladný výsledek připravovaného referenda. Ministr zahraničí upozornil, že v referendu občanů o vstupu do EU se bude rozhodovat o sebedůvěře, odvaze a způsobilosti Čechů. Evropská unie je podle Cyrila Svobody prostředím míru a stability a také možností, jak se vypořádat v globalizovaném světě s úkoly, na které jeden stát sám nestačí.

S příspěvkem, jak chápe rozšíření Evropské unie katolická církev, vystoupil biskup Václav Malý. "Evropská unie si integrací zemí střední a východní Evropy může uvědomit své kořeny," parafrázoval během konference na arcibiskupství slova hlavy katolické církve papeže Jana Pavla II. pražský biskup. Zdůrazňuje se tím podle Václava Malého, že nově přijímané státy nejsou méně důležitými zeměmi než dosavadní západní členové, ale že naopak mají pro unii nezastupitelnou hodnotu. "Důrazy, které vnáší do jednání Konventu EU katolická církev prostřednictvím Rady biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE), jsou brány vážně," uvedl biskup Malý, který v této platformě zastupuje českou církev.

Římskokatolický český primas kardinál Miloslav Vlk se však naopak domnívá, že evropské instituce křesťanství příliš nakloněny nejsou. "Politici vědí, že Evropu nelze sjednotit jen na ekonomické bázi, ale současně nejsou schopni jasně hovořit o bázi duchovní," konstatoval. Jeho slova by potvrzovalo i vyjádření českého delegáta v Konventu EU Jana Zahradila, "stínového" ministra zahraničí, jak je v únorových Perspektivách otiskl Katolický týdeník. Když se podle KT při jednání Konventu uvažovalo o připomenutí Boha jako jednoho ze zdrojů "pravdy, spravedlnosti, dobra a krásy" v evropské duchovní tradici, vystoupil nejostřeji proti tomuto návrhu právě Zahradil. Podle něho je zmínka o Bohu "hloupý nápad, jenž by pouze podněcoval neshody."

"Nenahraditelnou úlohou církví v Evropské unii je upevňovat člověka v tradičních hodnotách," řekl dále na konferenci vedoucí delegace a velvyslanec Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian. Přínos pro nové členské země vidí v této souvislosti proto nikoli v dotacích z Bruselu, ale v možnosti využívat potenciál trhu a vytvářet společný prostor duchovní a ekonomické svobody.

Na závěr konference "Křesťané a Evropská unie" přijali představitelé křesťanských církví v ČR prohlášení ke vstupu naší země do EU, ve kterém se přihlásili k aktivnímu podílu na procesu integrace, na myšlence sjednocení Evropy, která vznikla po 2. světové válce s cílem zabránit dalším možným válečným konfliktům. Církve podporují proces sjednocování na principech vzájemné důvěry a spolupráce, solidarity, subsidiarity, demokracie a plurality, trvalé udržitelnosti života, naděje a smíření. Protože církve vítají možnost zapojení se do budování Evropy sjednocené na křesťanských hodnotách, obracejí se na závěr prohlášení nejen na všechny křesťany, ale i na další spoluobčany v naší zemi, s výzvou, aby nepromeškali tuto jedinečnou příležitost naplnit touhu mnoha generací, vyrůstající z odkazu pražského biskupa Vojtěcha, Karla IV., Jiřího z Poděbrad, Jana Ámose Komenského a dalších, podílet se na spoluutváření evropského společenství.

………. Pěkná výzva, tu nemohu promeškat. Biskupové, pan ministr i milý Cibriano svou krásnou češtinou nám to vše dobře vysvětlili, řekl by možná se mnou náš nemocný herec. Přesto nade všechno nevíte, jak je to s tím křivítkem? Neviděl jsem druhý den šot se správnou odpovědí. Proto naléhavě na tomto místě prosím čtenáře, kteří odpověd znají, o zaslaní vysvětlení na moji emailovou adresu. Co kdybych si musel jít v červnu po referendu kupovat ten zapeklitý nástroj.