Velmi rozšířeným symbolem, který je možné často vidět na hrudích středoškolské mládeže či vyznavačů black a heavy metalové hudby, je kříž obrácený vzhůru nohama. Samotní satanisté vidí v obráceném kříži vzdor satana, který je podle nich zosobnění dobra, vůči "zlému" Bohu a Ježíši Kristu.

Pokud se blíže podíváme na satanistickou symboliku, zjistíme, že satanisté se od sebe mnohdy výrazně liší i v užívání různých symbolů. Škála satanistické symboliky je velice pestrá a i v naší republice najdeme rozdíly v užívaní symbolů mezi vyznavači tohoto kultu.

Proto mluvíme-li o satanismu a jeho symbolech, máme na mysli nejčastěji užívané znaky, se kterými je možné se setkat v každodenním životě. Všeobecně platí, že mnoho z těchto znaků je převzatých či jsou negací nějakých jiných hodnot.

Velmi rozšířeným symbolem, který je možné často vidět na hrudích středoškolské mládeže či vyznavačů black a heavy metalové hudby, je kříž obrácený vzhůru nohama. Tento kříž byl po dlouhá staletí křesťany označován jako tzv. Neronův kříž, podle známého římského pronásledovatele křesťanů - císaře Nerona, který měl tento způsob trestu smrti velice v oblibě.

Samotní satanisté ale vidí v obráceném kříži vzdor satana, který je podle nich zosobnění dobra, vůči "zlému" Bohu a Ježíši Kristu.

Pentagram neboli pěticípá hvězda, kreslená jedním tahem a umístěná v kruhu, je pro satanisty označením bílé či černé magie. To pak záleží na umístění hrotu hvězdy.

Též je satanisty hodně využívaná symbolika čísla 6 či též 666. Pokud je vzato číslo 7 jako symbol dokonalosti, pak tedy šest značí něco nedokonalého, zlého nebo špatného. Nikoliv však pro satanisty, kteří v čísle 6 vidí pravý opak.

Číslo 666 se objevuje v knize Zjevení sv. Jana (J13,18), kde se mluví o šelmě, která je ve skutečnosti člověkem. Výklad tohoto čísla se ale různí. Od možného označení císaře Nerona až po symboliku Antikrista.

Mezi specifičtější znaky už patří "hákový kříž" s rameny zahnutými doleva (symbol koloběhu přírody) či různá vyobrazení lidské lebky. Pokud mluvíme o satanistické symbolice, neměli bychom určitě zapomenout na různé vyobrazení pekla, především jako symbolu velkých sexuálních orgií a tělesných rozkoší.

O šíření satanistické symboliky najdeme v mnohé české i zahraniční literatuře, že se tak děje především skrze metalovou hudbu. I když je to určitě tak, v dnešní době se na tomto šíření čím dál více začíná podílet internet.