Do jaké míry letošní informační kampaň navazuje na tu předchozí zaměřenou proti interupcím?

Navazuje vlastně jen ve dvou aspektech: jedním z nich je forma zveřejnění upozornění - jde o plakáty v rámci sítě MHD v mnoha velkých aglomeracích po celé republice. Druhým způsobem navázání je to, že vycházíme a stále se držíme cíle své práce: povzbudit vědomí úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti, zejména (protože to je u nás díky 30 000 umělým potratům ročně jeden z nejpalčivějších problémů) v oblasti zabíjení nenarozených dětí.

V čem vidíte "životu nebezpečnou masovou propagaci hormonálních kontraceptiv"? Pokud se žena skutečně zajímá o to, jaké léky užívá, dozví se, že hormonální antikoncepce pracuje na principu blokování ovulace, tedy nemělo by docházet k uvolňování vajíčka připraveného ke spojení se spermií, "pojistkou" tohoto efektu je zahuštění hlenu děložního hrdla tak, aby se spermie k vajíčku vůbec nedostala, tím třetím, tedy nikoli jediným efektem, jsou změny děložní výstelky, které způsobí, že se zygota nemůže uchytit a uhyne.

Primárním účinkem hormonální antikoncepce je skutečně blokáda ovulace. Díky nikoli 100% antikoncepční účinnosti, ale i vlivem různých snadno přehlédnutelných okolností (nevhodně zvolený druh antikoncepce, který negativně koreluje s hmotností uživatelky, nízká dávka některé z hormonálních složek, nepravidelnost či velké odchylky v přijímání nových denních dávek syntetik aj.) se může stát, že blokáda není stoprocentně zajištěna. Důkazem, že k tomu dochází, může být kromě obecného čísla vykazujícího riziko selhání antikoncepčního mechanismu také např. neočekávané těhotenství, ke kterému dojde i přes vzorné, včasné a pravidelné polykání syntetik.

Je dobré se však opírat o jasná fakta, a ta předkládají v příbalových letáčcích přímo výrobci HAK, proto když se ptáte na to, v čem my problém "vidíme", tak musím odpovědět, že naše kampaň není o našem úsudku, ale je postavena výhradně na informacích, které uvádějí sami výrobci jednotlivých preparátů. V příbalovém letáku, kde je uveden mechanismus účinku jednotlivých hormonálních složek antikoncepce, bývá uvedeno např.: "Tyto hormony ... ovlivňují děložní výstelku, takže je uhnízdění oplodněného vajíčka obtížnější" (cit. z příbalového letáku preparátu Harmonet). Co to znamená? V děloze při normálním stavu dochází po početí k uhnízdění vyvíjejícího se lidského jedince ve fázi blastocysty (asi 6. den po oplození). Změnou kvality děložní sliznice dochází ke ztížení tohoto uhnízdění a k násilnému odloučení sliznice i s novým počatým lidským jedincem, čímž dojde k jeho usmrcení. Není podstatné, kolik lidských životů tímto účinkem může být zmařeno (i když to číslo nízké bezesporu nemůže být, když na celém světě užívá HA zhruba 800 tisíc žen), protože i jediný je tragédie. Je potřeba také zmínit, že blokáda ovulace není nejen stoprocentním účinkem (proto jsou v mechanismu fungování HA ony další "pojistky"), ale mnohdy se s ní počítá jen v nadpolovičním měřítku - např. u preparátu Exluton je výslovně uvedeno, že k ovulaci nedochází jen asi u u 70% žen. Všechno výše uvedené snad dostatečně dokazuje, že hormonální antikoncepce je skutečně "životu nebezpečná".

Pokud by existovala hormonální antikoncepce, která by naprosto spolehlivě blokovala ovulaci, tedy, nepotřebovala by další "pojistky" a zároveň by eliminovala zdravotní rizika, byla byste ochotna ji tolerovat?

V mezích současné vědy nelze takovou hormonální antikoncepci očekávat ani hypoteticky. Je třeba ovšem vidět, že problém antikoncepce (jakékoliv) je tak široký, že zasahuje do samé podstaty důstojnosti člověka a v našem kontextu také manželství. Už tohle závažné spojení napovídá, že nejde jen - i když to zůstává díky zaměření činnosti HPŽ ČR prvním bodem, na který upozorňuje - o abortivní efekt HA. S rizikem, že to ve stručnosti bude špatně pochopeno a bez nároku na vyčerpání obsahu pojmů a zdůraznění souvislostí ale přímo na otázku odpovídám ne. Mimojiné proto, že je to právě antikoncepce, která otevřela období sexuální revoluce, na niž navazovala dodnes státem podporovaná propotratová legislativa.

Zdenka Rybová

Myslíte si, že plakáty v MHD dokáží oslovit dostatečné množství lidí?

Myslím, že ano. Dlouho jsme zvažovali, jakou další formu veřejného informování zvolit, a toto je cesta, kterou považujeme za vhodnou a osvědčila se už v předchozích letech. Máme přímé reakce o konkrétním formování názorů občanů, kteří se s plakátovou kampaní setkali.

Co si od kampaně slibujete?

V žádném případě ne lepší přijetí našich snah. Ať už ze strany celé společnosti, nebo křesťanského lidu. My víme, že to, co děláme, nemůže být nikdy populární, a i když nás to pochopitelně mrzí, drží nás před osobním vzdáním se pod tím obrovským tlakem to, že to neděláme pro sebe. Jediným cílem našeho snažení je, aby ty zdravé osobnosti a opravdové rodiny, které vídáme, bylo možné potkávat častěji. Přinášejí radost a posilují to, čeho chceme dosáhnout: úctu k lidem. Nenarozeným, ale i narozeným, protože to téma, kterému dáváme všanc své prostředky, často i svou čest a všechnu svou energii, je daleko obsažnější a přesahuje nitroděložní vývoj člověka. Jde opravdu u každého člověka o celý život.

Jaké máte ohlasy na kampaň?

Samozřejmě, že různé. Od ohlasů od těch, kteří jsou právě na scestí a chtějí se dobře rozhodnout a naše informace je na cestě posílily až po ty, které vycházejí z dezinformační (mediální) anti-kampaně a jsou plné necitovatelných výrazů a nenávisti. To se ovšem pochopitelně dá u takového tématu očekávat.

Hormonální antikoncepce se dotýká především mladých lidí. Jak chcete působit na ně?

Dotýká se přímo v oblasti užívání vlastně ne především, ale jen mladých lidí. Takže náš způsob informací je už teď zvolen pro ně (málokterý z mladých lidí např. necestuje MHD). Sázíme stále (snad z pohledu některých donkichotsky) na to, že pravda zůstává jedním z hlavních ideálů mladých lidí. A chtějí ji znát a také s ní žít a není zcela podstatné to, nač sázejí právě propagátoři cesty hormonální antikoncepce, tj. to, že budou muset slevit z nabízeného pohodlí. Otvíráme téma, které pro ně v běžném podání roste zásadně v mlhavých oparech a s nejasnými, nebo přímo lživými informacemi. A mladí lidé opravdu bývají šokováni, protože se dozvědí něco, co jim třeba nikdy nikdo neřekl.

Fotografie představující sobectví muže zobrazuje dobře oblečený a zřejmě společensky úspěšný pár, naproti tomu na fotografii, která má ukázat milujícího muže, je usmívající se muž nesoucí malé dítě, další dvě kráčí před ním a úplně vepředu strhaná žena - matka. Do jaké míry je to "nešťastná náhoda"?

Určitě do těch fotek projektujeme jako diváci často sami sebe, své problémy i vlastní pozice, proto je to vidění dost subjektivní. Volba fotografií pro reklamní plakát je ale velice důležitá. Především jsme se snažili volit tak, aby bylo obrazové sdělení co nejvýraznější a nejjednodušší. Myslím, že jak ta první fotka věrohodně zobrazuje jistou sociální skupinu mladých lidí, tak i ta druhá skupina má vhodnou vypovídací schopnost, protože zobrazuje rodinu, která je spolu ve svém volném čase. Navíc, ta žena rodinu na cestě vede, je vepředu (nebyla primární snaha toto vyjádřit, ale snažím se přemýšlet nad tím, zda by "strhaná matka" šla skutečně takto v čele). Docela zajímavým postřehem může být, že nejčastěji vandalové ničí tu část plakátu, kde je ona rodina, zatímco tu druhou polovinu nechávají volně bez svých "úprav" viset veřejně dále. To si myslím, že je fenomén, který si zaslouží zamyšlení.

Kampaň je zaměřena především na muže, jdete proti tradičně zažitému klišé, že o antikoncepci se má postarat žena. Proč chcete oslovit hlavně muže?

Existuje komplementarita lidských bytostí, mužů a žen, a zapomíná se na to, že muži bývají v těch otázkách, kterých se činnost HPŽ ČR dotýká, naprosto klíčoví. Žena, která podstupuje potrat, jej podstupuje proto, že otec tohoto dítěte je zbabělec a nedokázal či odmítnul ženě pomoci tak, aby se k potratu uchylovat nemusela. I hormonální antikoncepce, kterou žena polyká, je většinou muži nekriticky přijímána, zřejmě i proto, že jim přináší pohodlí. Muži nemají většinou potřebné informace a dnes jim už od dětství chybí důsledné vedení k rytířskosti a gentlemanství. Velké procento žen dnes užívá umělou antikoncepci proto, že její muž se o toto téma jejich soužití nezajímá, nebo ono zažité klišé, které jste zmínila, nehodlá změnit tak, aby splnil to, co skutečně vyžaduje jeho role muže a otce. Víme ale, že to není vyčerpávající podání tématu mužství a ženství a jednotlivých rolí. Chceme ale tentokrát povědomí o roli muže a otce rodiny.

Součástí této kampaně je i Pochod pro život. Objevují se rozporuplná hodnocení této akce. Od euforie po odpor. Přesto Pochod pro život plánujete i letos. Co je jeho hlavním cílem?

Upozornit společnost na to, že v naší zemi stále s otevřenou a legislativní podporou i finančním přispěním státu umírá až 80 dětí denně umělým potratem. Pochopitelně, že např. vedení HPŽ ČR není taková řekněme exhibice příjemná. Pochod pro život je ale jedna z nejefektivnějších veřejných sdělení s podporou především mladých rodin a malých narozených dětí, které bezesporu znamenají pro rodiny výzvu k oběti, ale jedním dechem také dodávám i bohatství, které by za nic nevyměnily. A přicházejí to na pochodu sdělit ostatním. Je to prostor pro ty, kteří jsou odvážní a nesobečtí. Dají přednost nepohodlnému cestování do Prahy a mají radost, když mohou mluvit s lidmi a odpovídat na takové jejich otázky, které si kladli sami a našli na ně odpověď.

Zdeňka Rybová se narodila ve Slezsku, odkud se v roce 1997 odstěhovala za studiem do Prahy. Pracovala jako marketingová manažerka ve společnosti zabývající se tvorbou řešení na bázi internetových technologií a v té době byla zároveň požádána o dobrovolnou spolupráci v nevládním, neziskovém občanském sdružení Hnutí Pro život ČR. Zde zastává funkci víceprezidentky se zodpovědností za komunikaci s médii a širokou veřejností. V rámci své činnosti se také úzce specializuje na etické otázky související s problematikou léčby neplodnosti a kontracepce a koordinaci praktické pomoci matkám a rodinám. Je vdaná a od roku 2002 na mateřské dovolené s adoptovanou roční dcerkou Anežkou.