Pan Ferdinand Peroutka mě ve svých článcích, které v poslední době publikuje, opakovaně označuje za lháře, který klame veřejnost. Neupírám mu právo na vlastní názor. Pokud však své názory zveřejňuje, měl by si dobře ověřit věrohodnost informačních zdrojů, z nichž čerpá, protože informace, které ve svých článcích šíří, jsou nepravdivé. Buď tedy s panem Peroutkou někdo hraje ošklivou hru a úmyslně mu poskytuje falešné informace, pod které se nechce čestně podepsat svým jménem, nebo jde o snahu ztížit i tak jistě dost nelehkou současnou pozici prof. Dr. Václava Wolfa, nebo prostě jen lže pan Peroutka sám. Každopádně to svědčí o vysoké míře žurnalistické neprofesionality, když si novinář informace, které získá, neověří.

Pan Peroutka ve svých článcích tvrdí, že litoměřický biskup Josef Koukl nepodepsal žádost římskokatolických biskupů české církevní provincie, v níž žádají Velkého kancléře Katolické teologické fakulty UK, aby ... "neprodleně přikročil k odnětí kanonické mise prof. Dr. Václavu Wolfovi" ..., protože je ... "další setrvání prof. Dr. Václava Wolfa na této fakultě neúnosné pro jeho opakované, setrvalé a závažné narušování církevního společenství" ...

Nejlepší odpovědí na toto zcela nepravdivé tvrzení je sám dokument s podpisem všech biskupů české církevní provincie, včetně biskupa Koukla, který k tomuto příspěvku přikládám. Poznámka, kterou biskup Koukl za svůj podpis připsal, svědčí dokonce o dobrém rozvážení podpisujícího, který nebyl ze zdravotních důvodů v době projednávání tohoto případu na zasedání českých biskupů přítomen a žádost podepisoval v nemocnici. Naprosto s panem Peroutkou souhlasím, že je skutečně na každém člověku, jaké mínění si udělá o všech v této kauze zúčastněných lidech. Je mi jen líto jména, které pod takto žurnalisticky pokleslými příspěvky je a dělá dnes jen ostudu stejnému jménu, které kdysi právem bývalo ozdobou naší žurnalistiky. A pokud pan Peroutka stejně "kvalitně" plní i svoji funkci asistenta jednoho z našich zákonodárců, tak nás Pán Bůh potěš...

Pro větší rozlišení klikněte zde.

Autor je tiskovým mluvčím České biskupské konference

Článek Ferdinanda Peroutky, na nějž autor reaguje, najdete zde.

Omluva a vysvětlení F. Peroutky, která přišla po vydání tohoto článku, je zde.