Loni v dubnu požádali čeští biskupové kardinála Vlka o odebrání kanonické mise bývalému děkanovi pražské Katolické teologické fakulty prof. Václavu Wolfovi. Kardinál Vlk této žádosti vyhověl a kanonickou misi prof. Wolfovi skutečně odebral. V oficiálním zpravodajství ČBK se pak 14. května 2002 objevuje prohlášení, že za žádostí kardinálovi stojí všichni čeští biskupové a tato věta se opakuje i ve zpravodajství České biskupské konference z 3. února 2003, kdy vatikánská Kongregace pro katolickou výchovu s definitivně potvrdila platnost odnětí kanonické mise.

Na toto prohlášení ve zpravodajství ČBK reagoval Ferdinand Peroutka v článku, který vyšel nejprve v Mezinárodním reportu (MR) a minulý týden jej v čtenářské rubrice názorů Areopag otiskl také Magazín ChristNet.eu (článek najdete zde). Peroutka, který je členem redakční rady MR zde tvrdí, že mluvčí ČBK projevil "neúctu k faktům i bližnímu svému", když informoval o tom, že všichni biskupové podepsali onu žádost. Na žádosti totiž podle Peroutky chybí podpis biskupa Koukla, který ani v roce 2000 nesouhlasil s vetováním volby prof. Wolfa děkanem KTF.

Mluvčí ČBK Daniel Herman se však proti Peroutkovu nařčení ostře ohradil. V článcích, které Peroutka v poslední době publikuje, jej prý opakovaně označuje za lháře, který klame veřejnost. "Není mým zvykem reagovat často na veřejné ataky vůči mé osobě. Příspěvek pana Peroutky však obsahuje zjevné nepravdy a osobní osočování. K tomu mlčet nemohu," řekl Herman Magazínu ChristNet.eu. "Pokud (Peroutka - pozn. red.) své názory zveřejňuje, měl by si dobře ověřit věrohodnost informačních zdrojů, z nichž čerpá, protože informace, které ve svých článcích šíří, jsou nepravdivé," uvádí Herman ve své reakci. "Svědčí to o vysoké míře žurnalistické neprofesionality, když si novinář informace, které získá, neověří," dodává.

"Informace o tom, že otec biskup Josef Koukl nepodepsal list kardinálu Vlkovi jsem čerpal od něj … samozřejmě, že jsem nepokládal za vhodné ani potřebné informaci od otce biskupa dále prověřovat," obhajuje se Peroutka.

Magazín ChristNet.eu tedy požádal biskupa Koukla o vyjádření. Z litoměřického sekretariátu přišla nejprve odpověď, že dotaz bude moci být biskupovi předán po návratu z lázní v polovině dubna a o několik hodin později potom nabídka kopie biskupovy odpovědi F. Peroutkovi, který jej rovněž požádal o vyjádření k této věci.

"Přišel za mnou ... právě ve chvíli, kdy mě odváděli do sanitky, na chodbě mi podal onen list, který prý všichni biskupové podepsali na konferenci," uvádí biskup Koukl. "Já jsem jej jen zběžně prohlédl, aniž jsem ho pozorně přečetl a proto jsem jej podepsal s doložkou - s výhradou, že nejsem zcela informován," vysvětluje dále. Podle něj byl později dokument právě díky této doložce kýmsi zveřejněn bez jeho podpisu a on tedy nadále svůj podpis chápal jako neplatný. Proto prý také F. Peroutkovi sdělil, že dokument nepodepsal, přestože na něm jeho podpis - byť s výhradou, je.

Tomuto vysvětlení nasvědčuje také kopie dokumentu, kterou Magazínu ChristNet.eu poskytl Daniel Herman. Biskup Koukl listinu skutečně podepsal, za jeho podpisem však následuje poznámka: s výhradou, že nejsem zcela informován (v nemocnici). Naopak tvrzení Ferdinanda Peroutky, který v telefonátu pro Magazín ChristNet.eu uvedl, že má k dispozici stejný dokument, ovšem jinak formátovaný, na němž prý mezi podpisy ostatních biskupů Kouklův podpis chybí, je v rozporu jak s vysvětlením biskupa Josefa Koukla, tak s prohlášením mluvčího Daniela Hermana.

Úplné znění reakce Daniela Hermana na článek Ferdinanda Peroutky včetně kopie dokumentu najdete zde.

Omluva a vysvětlení F. Peroutky, která přišla po vydání tohoto článku, je zde.