Přijde žena do zpovědnice, že má asi velký hřích. Má prý ráda pouze sebe. Každé ráno se podívá na sebe do zrcadla a říká si:
"Jsem ta nejkrásnější žena na celém světa. To je nádhera. Nikdo není krásnější. Já Ti, Bože, tolik děkuji."
Kněz to poslouchá, pak si otevře okýnko mezi ním a kajícnicí, pořádně si ji prohlédne a pak povídá:
"Ale paní, žádný hřích. To je pouze omyl."