Byli jste již někdy tak duševně vyprahlí, že jste si říkali, že vám snad pomůže jen živá voda? Právě k takovým příležitostem vydalo nakladatelství Portál další z řady knih italského spisovatele Bruna Ferrera. Tento autor je známý úspěšnými sbírkami příběhů, které vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a vzájemných lidských vztahů. U nás se setkaly se zájmem jeho knihy:
Příběhy pro potěchu duše (Portál, 1996)
Další příběhy pro potěchu duše (Portál, 1997)
Paprsek slunce pro duši (Portál, 2000)

Stejně jako výše jmenované knihy obsahuje i sbírka Živá voda pro duši příběhy doplněné barevnými fotografiemi, jsou určeny čtenářům, kteří rádi čtou krátká vyprávění podněcující k zamyšlení o životě, vlastnostech a jednání člověka. Jeden z příběhů, který má být živou vodou pro naši duši, nám může poskytnout i zamyšlení nad současným palčivým problémem celého světa.

Čárka
Kdysi se jedna čárka rozmrzela, že nemá mezi lidmi žádnou vážnost a že si z ní nic nedělají ani děti.
Jaký má vlastně význam? V novinách už ji nikdo nepoužívá a ostatní ji napíšou, kam se jim to hodí. Jednoho dne se rozhodla, že to tak nenechá a vzbouří se. Toho dne psal prezident jednoho státu po dlouhém rozhovoru s prezidentem jiného státu příkaz veliteli ozbrojených sil: "Mír, nelze vypustit rakety." Právě v tomto okamžiku se čárka rozhodla, že uskuteční svůj plán, a poskočila o slovo dál.
Velitel ozbrojených sil se tedy dočetl: "Mír nelze, vypustit rakety." A vypukla světová válka.

Knihu Bruna Ferrera Živá voda pro duši vydalo nakladatelství Portál v překladu Ivany Hlaváčkové v roce 2001.