Tři poslanci se rozhodli podat návrh, který by razantně proměnil současnou situaci provádění interrupcí. Jenže tento návrh nemá velkou šanci projít sněmovnou. Zdánlivě marný pokus, ale jedno se pánům Karasovi, Kasalovi a Plevovi upřít nedá, probrali podřimující veřejné mínění. Co vše by poslanci rádi změnili a proč? Není to jen kapka v moři, která hladinu stejně nerozvíří?

Kdepak, k rozvíření hladiny došlo velmi záhy. 5. května médii prolétla jako blesk zpráva, že vzniká snaha k naprostému zákazu provádění interrupcí. Lékař by byl za provedení interrupce stíhán, stejně jako ten, kdo ženě interrupci poradil, avšak samotná žena by byla nevinná. Ten, kdo potrat provede by mohl být odsouzen k pěti letům odnětí svobody a ten, který by ženě dopomohl k rozhodnutí, na jeden rok.

Tento návrh otevřel mnoho otázek. Ozývají se příznivci i odpůrci tohoto řešení. Jako již tradičně je římskokatolická církev vnímána jako odpůrce potratů, tedy by měla tento návrh vítat s nadšením. Ale tak snadné to není. KDU-ČSL se sice hlásí ke křesťanským kořenům, avšak přímé vazby na římskokatolickou církev nemá, tím více se dá hovořit o vazbách nepřímých. Církevní právo považuje umělý potrat za těžký hřích, závažné přestoupení morálního kodexu, a trestá jej exkomunikací. "Kdo provedl a nechal si provést dokonaný potrat, upadl do exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného," stojí v Kodexu kanonického práva, kánon 1398. Tedy dochází k exkomunikaci již v tom okamžiku, kdy je potrat proveden. Avšak nad naprostým zákazem interrupcí kroutí František Bublan, který se na Teologické fakultě JČU specializuje na církevní právo, hlavou. "Je podivné snažit se zahájit diskusi předložením návrhu zákona, který spíše než diskusi vyvolá zděšení, například mezi lékaři. Navíc ani samotní autoři si nemyslí, že mají šanci na úspěch."

Možný úspěch návrhu zůstává otazníkem. Jednoznačně proti se postavila ČSSD, KSČM a většina ODS, poslanci KDU-ČSL váhají. Reálná šance na přijetí tedy není velká. Proč poslanci vůbec návrh předkládají? "Umělý potrat je nemorální. Jeho zrušení by znamenalo, že se začínáme orientovat na skutečné společenské hodnoty. V politice KDU-ČSL převládá zabezpečení zdravé rodiny a důraz na odpovědnost, nikoli podpora patologických soužití, jako jsou rozdělené a neúplné rodiny, nesezdaná partnerství, a podobně." Takto své stanovisko vysvětluje poslanec Karas.

Morálka? Vzniká tím otázka po začátku lidského života, názory se různí, ale je možné přijmout fakt, že pokud má jedinec vlastní genetický kód je již sám sebou, má svou identitu. Proto je snaha o ochranu lidského života naprosto správná. "Od počátků křesťanství a pokud půjdeme i do starého zákona, tak vždy vidíme, že dítě je považováno za požehnání, za dar, těhotná žena již v dobách Mojžíšových měla určitá privilegia." Říká gynekoložka Lázničková, ředitelka sdružení CENAP, které se mimo jiné zabývá pomocí ženám v nouzi. Tento názor do jisté míry potvrzuje i sociolog Jan Jandourek. "Kdyby k potratu nedošlo, narodil by se živý člověk. Nazývat "přerušením" těhotenství akt, kterým těhotenství definitivně končí, je lež. Má zárodek vteřinu po početí nesmrtelnou duši? To nedokážeme ani nepopřeme." Otázka počátku života zůstává stále uspokojivě nedořešená.

Návrh zákona přichází paradoxně ve chvíli, kdy počet potratů výrazně klesl. Těsně po sametové revoluci připadalo na jedno narozené dítě jedno potracené, nyní se však situace změnila. Ročně je provedeno kolem 30 tisíc interrupcí, zhruba o dvě třetiny méně než v roce 1993. Navrhovatel zákona poslanec Karas reaguje: "Číslo, které se udává - cca 29 tisíc, není úplně přesné, správně je to 31.142 včetně cizinek s trvalým pobytem. To je zhruba počet obyvatel okresního města. Vám se to zdá málo? Vás nenaplňuje hrůzou zbytečná smrt jednoho jediného dítěte?" Zřejmě záleží na úhlu pohledu, velká část lékařů je spokojena, počet interrupcí skutečně klesl. Důvod?

"Z praktického hlediska ke snížení počtu potratů nejvíce vede používání antikoncepce, především dostupné hormonální antikoncepce, a osvěta týkající se sexuálního života." Vysvětluje sociolog Jandourek. Doktorka Lázničková však oponuje. "Díky své kvalifikaci dnes již nemohu ani souhlasit se skrytým prováděním potratů pomocí chemických a hormonálních pochodů v těle ženy v případě předepisování a zavádění antikoncepce, která má ve svém důsledku ne antikoncepční, ale časně potratový účinek." Sexuální výchova a hormonální antikoncepce skutečně snížily počet interrupcí, ale i toto, jak uvedla doktorka Lázničková, zůstává eticky sporné.

Proč tedy, i přes pokles interrupcí, tento návrh vůbec vzniknul? "Jsem si vědoma toho, a setkávám se s touto situací velice často, že materialismus postavený na egoismu a letitá praxe volné možnosti provádění potratů vede k nezodpovědnosti i u lidí, kteří se v ostatních oblastech svého života chovají velice zodpovědně. V jejich povědomí zůstává "pojistka potratu"." Říká doktorka Lázničková. Poslanec Karas své stanovisko doplňuje:"Tento návrh není kapkou v moři, ale spíše velkou vlnou ve zbahnělém rybníce netečnosti k zabíjení nevinných. Pokud by tento návrh v nějaké podobě prošel, znamenalo by to výraznou změnu stávající neradostné situace."

Avšak existují i naprosto opačné názory. "Dnes podstatná část těch interrupcí je skutečně dělána tam, kde došlo k něčemu mimořádnému. Takže ti lidé, kteří navrhují zákonný zákaz interrupcí, neví, co činí. A myslím si, že je to extrémně nehumánní, neetické a protilidské opatření." Uvedl pro ČRo 1 David Rath, prezident České lékařské komory. Podobné stanovisko zastává i Michaela Marksová-Tominová z tiskového odboru Gender Studies. "Já se samozřejmě domnívám, že spíše ten jejich návrh zákona nás vrací do středověku a je barbarský" Sdělila pro BBC.

Mince má dvě strany. Interrupce se dnes provádějí z nejrůznějších důvodů, počínaje sociálními, sem patří třeba tíživá bytová situace nebo opuštění partnerem, a zdravotními konče, sem spadá i mimoděložní těhotenství, které zpravidla končí potratem. "Podle mých informací je v návrhu zákona přípustné usmrcení počatého, dosud nenarozeného dítěte možné v případech "krajní nouze" - ohrožení života matky," říká doktorka Lázničková. "Toto představuje velice široké mantinely - nejen pro stav mimoděložního těhotenství, ale i pro provádění potratů z takzvaných zdravotních indikací, jak se i dnes těhotenství ukončují bezplatně." Návrh skutečně počítá s "institutem krajní nouze", tedy pokud je ohrožen život matky, je lépe zachránit jeden život než ztratit oba životy, potvrdil to Radim Ucháč z kanceláře poslance Karase.

Reálným cílem podání návrhu zůstalo vyvolání veřejné diskuse, ale ani tento cíl se ne vždy zamlouvá. "Celá situace ve mně budí dva dojmy, jedna se zdá, že poslanci nejsou schopná vyvolat diskusi jinak, než snahou podat provokující návrh zákona," pokračuje František Bublan, "dále, a to považuji za ještě negativnější část celé věci, poslanci dávají zákonu zakazujícímu potraty již do budoucna nálepku něčeho nesplnitelného a provokujícího." Přesto má již nyní návrh nemalou pozornost médií i společnosti.

Vyskytují se spekulace, že se poslanci pouští do sysifovské práce nejen ze svých morálních pohnutek, ale i z touhy po křeslech v Evropském parlamentu. Této myšlence nahrává fakt, že krajní pravice i radikální katolíci vidí Evropskou unii jako strašáka, který plánuje potraty a eutanazie ve velkém. "Ať už tedy chceme nebo ne, ať už církevní autority říkají cokoliv, katolíkovi je nad slunce jasnější, že EU reprezentuje v morálním ohledu takovou stupnici hodnot, která je s katolickou etikou v diametrálním rozporu a tudíž nepřijatelná." Napsal pro server Národní tisková agentura PhDr. Radomír Malý. Jenže je tu drobný detail, Evropská unie se sice snaží vzájemně slaďovat legislativu, avšak v otázce etiky ponechává jednotlivým státům svou suverenitu. Jako příklad je možné uvést Irsko, zde jsou interrupce zakázány a Nizozemí, zde jsou naopak legální interrupce i eutanazie.

Přesto návrh zákona může přinést i zvýšení zájmu o ženy a jejich děti v nouzi, například azylové domy nebo poradny pro ženy a dívky. Právě CENAP je jednou z takovýchto poraden. Sdružení CENAP (Centrum na podporu přirozeného plánování rodičovství) je nezisková organizace, která působí v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. "Poradny pro ženy a dívky spolu s možnostmi azylových domů by měly být rozhodně více podporovány. V současné době vnímám zájem politických představitelů - pracovníků magistrátů, krajů, ministerstev a stejně tak i církevních představitelů jako dost rozpačitý." Říká ředitelka CENAPu doktorka Lázničková. Pracovníci CENAP rádi pomohou dívkám a ženám zaskočeným neplánovaným otěhotněním. Kontakt je možný pomocí telefonu 543 254 891 nebo e-mailu cenap@volny.cz .

Kudy vede ta "správná" cesta? "Myslím, že mnohem smysluplnější by bylo buď připravit na parlamentní půdě (a potažmo i v celé společnosti) takovou atmosféru, která by zákon umožňovala přijmout (tedy diskutovat na dané téma, zvažovat skutečnosti, přinášet různé pohledy), anebo připravit takový návrh zákona, jehož podoba by měla reálnou šanci na schválení." Pokusil se najít odpověď František Bublan.