V pondělí 19. května zavítal do Brna Mons. Philip Reilly, který se již čtyřicet let angažuje v boji proti umělým potratům. Jeho přednášku Modlitbou proti kultuře smrti, která se konala v prostorách jezuitského kostela, si vyslechlo několik desítek posluchačů. Byli jimi převážně studenti zdejších vysokých škol, ale i zájemci z řad laiků působících v různých pomáhajících organizacích a společenstvích modlitby.

Mons. Reilly několikrát zdůraznil nezměrnou hodnotu lidského života a krásu a důstojnost spolupráce manželské dvojice s Boží vůlí při vzniku nové neopakovatelné lidské bytosti. "Nejedná se o akt reprodukce," řekl, "nýbrž o prokreaci, spoluúčast na stvoření nového života. Od tohoto okamžiku už svět nikdy nebude stejný. Každé - i neplánované či postižené - dítě má své nenahraditelné místo v Božím stvořitelském plánu."

V druhé části své přednášky Mons. Reilly vylíčil téměř neuvěřitelný příběh začátku modlitebních adorací za nenarozené před potratovými klinikami. Na tom, co se zpočátku zdálo být neuskutečnitelné a naivní, Bůh ukázal svoji nekonečnou lásku: díky obětavosti mnoha tisíců laiků i osob zasvěceného života se toto hnutí šíří po celém světě a zachraňuje životy bezpočtu nenarozených dětí. A nejen jejich život. Mění postoje matek a přivádí je zpět do náručí Krista. Jak řekl Mons. Reilly: "Se ženami se bavíme a nabízíme jim pomoc nejen před tím, než jdou na potrat, ale i poté, co se z něho vracejí. Právě tehdy tyto ženy potřebují zakusit Boží lásku a odpuštění."

Philip Reily působí v kněžském semináři v diecézi New York. Za čtyřicet let vyzkoušel mnoho způsobů, jak se stavět proti "kultuře smrti", jako jsou demonstrace, protestní akce, výchova a podobně. V roce 1989 podle svých slov uslyšel Boží volání: "Proč to nezkusíte s Bohem? Proč to nezkusíte s přímluvou mojí Matky?" Za účasti řady biskupů a kardinálů se za prvních sedm let modliteb podařilo zavřít polovinu potratových klinik v diecézi New York, kde bylo ročně zabíjeno 55 000 dětí. Modlitba za záchranu nenarozených dětí a jejich matek se rozšířila již i na Slovensko, do Rakouska, Německa a do mnoha dalších zemí.