Uvádíme podstatnou část rozhovoru redaktorky Českého rozhlasu Terezie Bečkové s apoštolským nunciem v ČR arcibiskupem Erwinem J. Enderem, jehož plné znění uveřejnilo 31. číslo Katolického týdeníku, které vyšlo 29.7. (s datem 3.8.2003).

1. Poslanecká sněmovna odmítla ratifikovat smlouvu mezi Českou republikou a Vatikánem. Vatikán má zájem na tom, aby se tento problém vyřešil. Sešel jste se na toto téma s premiérem Špidlou. Jak vnímáte postoj české strany?

Odepřením ratifikace smlouvy mezi Vatikánem a Českou republikou se stalo něco neuvěřitelného. Vláda a její nejsilnější strana, které nechaly smlouvu podepsat, daly pak o několik měsíců později odmítnutím ratifikace v parlamentu na vědomí, že na ní už nemají zájem. Je to zrovna tak rozporné a nepochopitelné, jako kdyby česká vláda, která podepsala smlouvu o přistoupení k Evropské unii, o několik týdnů později vyhlásila, že už k ní přistoupit nechce. Vysocí politici v zemi hovoří o vládní ostudě.

Postoj Vatikánu je jasný a jednoznačný. Chtěl tuto smlouvu, podepsal ji a nyní chce, aby po ratifikaci v parlamentu začala platit. Jednání české strany je naproti tomu zmatečné a plné rozporů, zároveň ano i ne, přijetí smlouvy jejím podpisem a současné odmítnutí odepřením ratifikace.

Jen vláda může říci a vysvětlit, co si skutečně myslí a co chce. Proto jsem při svém setkáním s premiérem Špidlou velmi naléhal, aby to nyní vláda sdělila Vatikánu oficiální nótou. Aby mělo smysl diskutovat o další budoucnosti této smlouvy, musí být nejdříve jasné, má-li tato vláda a její strany vůbec na nějaké smlouvě se Svatým stolcem zájem. To musí být nejdříve jasně řečeno. Premiér Špidla mi při zmíněném rozhovoru tuto vysvětlující nótu jeho vlády skutečně pro následující měsíce přislíbil.

2. V této souvislosti se mluví o tom, že by se mělo dál vyjednávat a vypracovat nový text smlouvy. Sdělil vám premiér Špidla, které konkrétní body vadí českým poslancům?

Vedoucí vládní delegace pro jednání o smlouvě je i dnes přesvědčen, že předložený text smlouvy je natolik dobrý, že je stěží myslitelné, kde by ještě mohlo dojít ke zlepšením. I já sdílím tento pohled. Kromě toho ani premiér Špidla ani čeští poslanci, kteří hlasovali proti ratifikaci, dosud neřekli, které konkrétní body se jim v nynějším textu nelíbí, které by měly být ještě jednou prodiskutovány a případně změněny. Vzniká tak dojem, že mnozí kritici text smlouvy ani pořádně nečetli.

3. Myslíte si, že by se mělo pracovat na novém textu smlouvy?

Musím ještě jednou výslovně zdůraznit, že dalším krokem může a musí být, že vláda oficiální nótou Svatému stolci vysvětlí, co se v parlamentu se smlouvou stalo, jak ona hodnotí toto rozhodnutí a jaké zamýšlí podniknout kroky v budoucnu. Další postup bude podstatně záviset na tomto oficiálním vládním stanovisku. Proto nyní nemůžeme činit žádné předpovědi.

V případě, že by z eventuálních dalších rozhovorů vyplynuly nové konkrétní sporné body, je Vatikán bezpochyby připraven přispět k jejich vyjasnění a překonání. Svatý stolec má i nadále na smlouvě, a tím také na její ratifikaci zájem. Chtěl by, aby podobně jako v mnoha dalších zemích konečně vstoupila v platnost i v České republice – nikoliv však za každou cenu.