Tento rok je posledním v existenci časopisu AD. Magazínu ChristNet.eu to oznámil Josef Beránek, který má v nakladatelství Portál na starosti oddělení časopisů. "Po čtrnácti ročnících jsme se rozhodli ukončit vydávání magazínu AD. Ani zúžená koncepce křesťanství a svět, kterou jsme prezentovali před třemi lety, si nedokázala nalézt stabilní okruh čtenářů," uvádí Beránek. Počet potřebných předplatitelů jsou podle něj 4000, koncem tohoto roku se jich však očekává pouze kolem 3000, takže Salesiánská provincie spolu s několika sponzory už nestačí pokrýt ztrátu.

Klesající náklad způsobil také zeštíhlování redakce, která se za devět let od roku 1992 zmenšila z šesti placených redaktorů na jediného.

Problémy byly také se získáváním peněz ze zahraničních nadací, církevní nadace totiž vyžadují doporučení českých biskupů. "Ti jej nechtěli dát, prý aby někdo neřekl, že AD podporu podepsali a třeba Reportu ne," říká Beránek.

Svou roli podle něj hraje také to, že se za poslední roky mnoho změnilo v oficiálním církevním tisku. Zatímco dříve "Ádéčko" psalo o problémech v rozsahu, jaký nebyl v církevním prostředí zvykem, nyní je vše jinak. "Dnes publikují v Katolickém týdeníku autoři, kteří dřív mohli psát jen do AD a těžko hledat témata, která by týdeník přímo odmítl," uvádí Beránek. "Účel AD magazínu se tak přirozeně oslaboval."

V posledních letech spolupracovalo "Ádéčko" také se sitem ChristNet.eu, anketní téma každého čísla se diskutovalo na stánkách Diskusí ChristNet.eu.

Magazín AD vycházel od roku 1990 jako nástupce samizdatového Čtení do krosny nejprve s názvem Anno Domini, později si v názvu ponechal jenom písmena AD. Od příštího roku pak má vycházet čtyřikrát ročně nový časopis s názvem AD speciál jako příloha časopisu Universum, který vydává Česká křesťanská akademie.

Celé vyjádření vydavatelů najdete na adrese http://ad.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=2766