V neděli odpoledne mi dorazila smska tohoto znění: "Kardinál Ratzinger prosí o modlitby za Svatého Otce, zhoršil se jeho zdravotní stav. Pošli to dále." Protože jsem se domníval, že se jedná o tzv. hoax, tedy falešnou poplašnou zprávu, začal jsem zjišťovat, jestli se nemýlím.

Aby toho nebylo málo, dorazil ke mně ještě e-mail tohoto znění:

His Holiness is asking us to pray specifically for him.  He probably knows that he doesn't have much time left amongst us. Please send this to as many people as possible without any embarrasment.

1. A few weeks ago in his Angelus to the pilgrims in St Peter's square, Pope John Paul II asked for our prayers for him.  He says that the only thing that sustains him is the prayer of all those who remember him.  Let us help our Pope who has said so many prayers for us.  Let us offer at least an Our Father for him.

2. Please send this e-mail to your friends.

3. With this small effort in a few days time millions of people will have prayed for John Paul II and got many others to pray for him too. Let's not ever forget the power of prayer.

Překlad je následujcí:

Jeho Svatost nás prosí, abychom se modlili speciálně za něj. Pravděpodobně ví, že už nepobude dlouho mezi námi. Prosíme, pošlete toto bez jakýchkoli rozpaků tolika lidem, kolika to jen bude možné.

1. Před několika týdny poprosil papež Jan Pavel II. během svého pozdravu Anděl Páně poutníky na náměstí Svatého Petra, aby se za něj modlili. Prohlásil, že jediná věc, která jej podporuje naživu, je modlitba všech těch, kteří na něj myslí. Pomozme našemu papeži, který řekl, že se za nás tak modlí. Nabídněme mu přinejmenším Otče nás za něj.

2.Prosíme, pošlete tento e-mail svým přátelům.

S tímto malým přispěním se budou během několika dní miliony lidí modlit za Jana Pavla II. a získají mnohé další k modlitbám za něj. Nezapomeňme nikdy na sílu modlitby.

Jak jsem poznal podle množství e-mailových adres, které obsahoval, šířil se opravdu lavinovitě.

Pravda je ale trochu jiná. Podle tiskového střediska Biskupské konference USA sice sekretář kardinála Ratzingera potvrdil, že kardinál Ratzinger poprosil katolíky o modlitby za papeže. Nikoli však proto, že by se mu v posledních chvílích znatelně přitížilo, ale za papežův trvalý boj s jeho neduhy.

Celá dezinterpretace vznikla díky bulvárnímu německému magazínu Bunte. Ten citoval kardinála Ratzingera, který měl prohlásit, že "(papež) je na tom špatně…měli bychom se za papeže modlit." Sekretář kardinála Ratzingera ale popřel, že by kardinál Ratzinger měl dál interview magazínu Bunte.

Kardinál Ratzinger se jenom sešel "na pivě" se dvěma německými společníky. Přitom jim řekl pár osobních poznámek. Netušil, že novináři jeho poznámky zveřejní.

"Kardinál řekl, že bychom se všichni měli modlit za papeže. Papež nás o to sám žádá. Ale to je věc, kterou bychom měli dělat stále," uvedl sekretář kardinála Ratzingera.