Projekt zapojení trvalých jáhnů do služby vojenských kaplanů v rámci Duchovní služby Armády České republiky (AČR) schválila Česká biskupská konference letos v dubnu. Doba služby vojenského kaplana je stanovena Dohodou mezi resortem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí na 4 až 6 let s možností prodloužení délky služby v případě postupu na vyšší funkce v rámci struktury Duchovní služby AČR.

Nabídka této služby je určena mužům ve věku 30 až 35 let s minimálně středoškolským vzděláním a se zdravotní způsobilostí pro službu vojáka z povolání. Tato možnost je otevřena i těm, kteří absolvovali náhradní civilní službu místo základní vojenské služby.

Vybraní kandidáti se budou po dobu tří až čtyř let připravovat duchovně, teologicky (nutné je získání titulu bakalář na katolické teologické fakultě v oboru "Katolická teologie") i vojensky na jáhenské svěcení a vstup do služebního poměru v AČR.

Příprava bude realizována jak distančním způsobem o víkendech, tak formou dobrovolných vojenských cvičení, na která je dle branné legislativy ČR každý zaměstnavatel povinen své zaměstnance uvolňovat bez čerpání jejich řádné dovolené. Kandidáti budou mít v tomto období status vojáka v aktivní záloze dobrovolné, za což jim náleží měsíční příplatek ve výši 500 Kč.

Kandidáti budou po vysvěcení a přijetí do služebního poměru zařazeni do struktury Duchovní služby AČR se stejnými právy, povinnostmi i možnostmi, jaké mají ostatní vojenští duchovní.

Vojenští duchovní jsou dle české legislativy vojáky z povolání, a proto mají finanční ohodnocení i sociální podmínky stejné jako ostatní vojáci z povolání v důstojnických hodnostech. Jejich status vojáka, který se nesmí přímo účastnit bojových akcí a nemůže být nucen nosit zbraň, je garantován mezinárodním právem, zvláště Ženevskými konvencemi.

Doba služby vojenského kaplana je stanovena Dohodou mezi resortem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí na 4 až 6 let s možností prodloužení délky služby v případě postupu na vyšší funkce v rámci struktury Duchovní služby AČR. Předpokládanou součástí služby každého vojenského duchovního je účast v zahraničních misích dle potřeb AČR. Služba v Armádě České republiky a zkušenost ze zahraničních misí dávají při odchodu do zálohy velmi dobré výchozí podmínky pro různá výběrová řízení na vedoucí místa v sociální oblasti, ve státní správě a v různých oblastech zabývajících se kvalitou života.

Příprava první skupiny vojenských kaplanů – trvalých jáhnů začne na jaře roku 2004.

Upravil Tomáš Zdechovský