Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná u nás i v mnoha dalších státech od 18. do 25. ledna tohoto roku. Hlavními organizátory u nás jsou Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference.

"Prvotní křesťanské společenství bylo jednotné. I když uskutečňování této jednoty nebylo nikdy jednoduché, raná církev sloužila celá staletí jako vzor společenství, které dokáže žít v pokoji a účinně hlásat mír. Dnes tomu tak není: nejsme ještě plně sjednoceni a naše svědectví o míru je proto nedostatečné", píše se v dokumentu, vydaném k blížícímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů.

Svůj pokoj vám dávám

"Svůj pokoj vám dávám", je téma bylo zvoleno s ohledem na zaměření pozornosti směrem k Blízkému východu, kde stále trvají nepokoje. Právě proto se organizátoři rozhodli modlit se za pokoj. Při vědomí spojitosti mezi pokojem a jednotou by se měla církev modlit za pokoj v jednotě a za jednotu v pokoji.

"Dnes tomu tak není: nejsme ještě plně sjednoceni a naše svědectví o míru je proto nedostatečné. Ti, kdo touží po míru, by měli především usilovat o jednotu a modlit se za ni. Při vědomí této spojitosti mezi pokojem a jednotou by se měla církev modlit za pokoj v jednotě a za jednotu v pokoji", dozvídáme se dále z dokumentu.

Týden modliteb v Česku

U nás probíhají ekumenické bohoslužby v mnoha místech právě také v tomto týdnu. Program, který již tradičně vydává Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice, nese letos motto z Janova evangelia: "Svůj pokoj vám dávám" (J 14,27).

V Českých Budějovicích se ekumenické shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů s biskupem Jiřím Paďourem bude konat v katedrále sv. Mikuláše ve čtvrtek 22. ledna od 17 hodin.

Také v Hradci Králové probíhal od 4. ledna Týden společných modliteb, zde témata připravila řecká evangelikální aliance. Každý den v 18 hodin až do neděle 11.1. probíhá modlitební setkání v jiném chrámu nebo sboru ve městě. Vlastní celosvětový týden modliteb proběhne jako v jiných diecézích.

V Brně proběhne zahájení dnes v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužbou za jednotu křesťanů, kterou bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. O týden později, v neděli 25. ledna v 15 hodin je v kostele Povýšení sv. Kříže ("u kapucínů") naplánována ekumenická pobožnost za účasti zástupců křesťanských církví působících v Brně, kterou zpěvem doprovodí sbor Anima una.

Sbírky během bohoslužeb za jednotu

Každoročně se konají během bohoslužeb sbírky na různé charitativní cíle. Ty z modlitebních týdnů v lednu 2003 byly zaslány na konto Ekumenické rady církví. Částka 120.600 Kč byla a je čerpána Komisí pro nepředvídatelné události při Ekumenické radě církví v ČR, jejímiž členy jsou zástupci křesťanských humanitárních organizací působících na území ČR.

Tyto prostředky jsou využívány na organizování seminářů a školení pro dobrovolníky a psychosociální pracovníky, kteří jsou připraveni pomoci potřebným v dobách živelných, ale i jiných katastrof.

Proč zrovna tento termín?

Tradičním datem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je 18.-25. leden. Tuto dobu navrhl v roce 1908 Paul Wattson tak, aby zahrnula dny mezi svátkem svatého Petra a svatého Pavla, a tak nesla symbolický význam. Je i pozváním k tomu, abychom během celého roku hledali možnosti, jak vyjádřit stupeň společenství, kterého již církve dosáhly, a abychom se společně modlili za plnou jednotu podle Kristovy vůle.

V roce 1968 Komise pro víru a řád Světové rady církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů začínají se společnou přípravou materiálů. Od té doby je na každý rok zvoleno jiné heslo a přípravou jsou pověřovány určité místní církve. Od roku 1994 jsou texty připravovány také ve spolupráci s YMCA a YWCA.

Letošní texty připravovali syrští křesťané

Letošní první znění tohoto textu vytvořily syrské církve v Aleppu, podíleli se na něm hlavně představitelé syrské pravoslavné církve, řecké pravoslavné církve, chaldejské církve a arménské katolické církve. Do současné podoby text zpracovala mezinárodní přípravná skupina jmenovaná Papežskou radou pro jednotu křesťanů římskokatolické církve a Komisí pro víru a řád Světové rady církví.

Místní ekumenické vztahy v Aleppu, kde křesťané tvoří pouhých 10 procent, jsou velice živé a společné bohoslužby se zde konají velmi často. Tato bohoslužba si záměrně bere za vzor ekumenické obřady používané pravidelně pravoslavnými, katolickými a protestantskými církvemi v Aleppu. Je pro ni charakteristický úvodní chvalozpěv, kající modlitba, důraz na biblické učení, zpívané přímluvné modlitby a vzývání Ducha Svatého.

Modlitby vybrané pro letošní bohoslužby a další navržené modlitby pro Týden modliteb za jednotu křesťanů pocházejí z různých liturgických tradic těchto východních církví. Většina modliteb použitých pro bohoslužbu je ze syrské tradice.