Ve středu 4. února 2004 proběhne v Praze zřejmě největší ekumenické modlitební setkání roku 2004 s názvem "Modlitby za Prahu". Mezi 19. a 21. h. se v kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1 (metro B – Národní třída) budou pražští křesťané bez rozdílu církevní příslušnosti modlit za rozsahem jedinečnou evangelizační akci, promítání filmu Ježíš, které se uskuteční ve dnech 12. - 26.února 2004 v Praze.

Do akce je podle organizátorů zapojeno 44 pražských společenství z mnoha křesťanských cíkví. Modlitby také proběhnou za kurzy Alfa, které by měly podle organizátorů projekce navazovat na promítání filmu.

"Do kampaně je investováno velké množství peněz od různých dárců. Vzhledem k očekávané návštěvnosti asi 20 000 divaků a možnému velkému zájmu o navazující kurzy Alfa (asi na 35-40 místech za spolupráce 11 církví) je velmi důležité se kvalitně připravit jak po technické, tak duchovní stránce," sdělil Magazínu ChirstNet.cz jeden z organizatorů celé akce Tomáš Janda, který je regionalni poradce pro kurzy Alfa v Praze.

"Někteří nazvali pražské promítání filmu Ježíš akcí desetiletí. Je pravděpodobné, že podobná příležitost k oslovení veřejnosti (jaká byla naposledy po r. 1989) se hned tak neobjeví. Myslím, že modlitební akce, jež promítání předchází, si vzhledem k rozsahu kampaně a v zájmu spolupráce křesťanů v Praze zaslouží přednost před jinými, pravidelnými akcemi..." dodal Janda.

Akci organizuje Nový život, o.p.s. společně s modlitební iniciativou kurzů Alfa 2004 za spolupráce zmíněných 44 společenství téměř všech církví.

Nový život, o.p.s. je mezicírkevní křesťanské hnutí, jehož cílem je dát každému člověku v naší zemi příležitost k tomu, aby se mohl seznámit s osobou Ježíše Krista. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout různými osvětovými projekty a aktvině přitom spolupracujeme prakticky se všemi křesťanskými církvemi v České republice.