Otče biskupe, zúčastnil jste se semináře „Vztah státu a církví“. Rádi bychom znali vaše první dojmy. Kdo vlastně tento seminář pořádal?

Seminář pořádalo CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku a moderoval ho pan prezident prof. Václav Klaus.

Můžete zrekapitulovat také osobnosti, které přispěly k diskusi?

Na semináři vystoupili se svými příspěvky Pavel Dostál, ministr kultury ČR, vystoupil jsem na pozvání také já, dalšími diskutujícími byl Jiří Hanuš z Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně a Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku.

Jak na vás seminář zapůsobil co se týká posluchačů i vystupujících?

Semináře se účastnila v hojném počtu (plný sál) široká veřejnost, přestavitelé ministerstva kultury a zástupci církví. Na semináři zazněla kritika spolupráce s církvemi, výklad odluky, kooperace, majetkoprávní vyrovnání, ekonomický laický pohled.

Dá se po letech jednání mezi reprezentací státu a církví zhodnotit přínos takovéto akce?

Přínosem byla prezentace názorů na věc ze strany vlády, církví a CEPu.

Jaký byl vlastně stručný závěr z tohoto semináře pro vás osobně?

Z mého pohledu si myslím, že je potřeba širšího a většího dialogu, studia právní problematiky a větší chápání náboženské svobody ze strany laické mladé veřejnosti.

Díky za rozhovor.