Místo k rozvodovému soudu se řada párů ze Spojených arabských emirátů (SAE) při řešení partnerských krizí obrací k Bohu. Mnoho muslimů, které sužují manželské krize, vyráží z tohoto konzervativního státu v Perském zálivu na pouť ke svatým místům do Saudské Arábie, aby se zde zbavili svých problémů a uzdravili rozjitřené duše, píše agentura Reuters.

Tuto ojedinělou malou pouť (umra) už zhruba rok organizuje soukromé centrum Al-Avan. Společnost tvrdí, že se jí už podařilo zachránit manželství více než 200 párů převážně ze Spojených arabských emirátů, kde je rozvodovost v poslední době na vzestupu.

Al-Avan tvrdí, že pouť je v tradičních společnostech, které na rozvod či probírání manželských problémů mimo rodinu hledí s nevolí, efektivní formou, jak pomoci krize překonat. "Umra může pohltit všechny tlaky," říká ředitel centra Jasín Ámir. "Pomohli jsme s manželskými neshodami více než 200 párů, z nichž 30 už bylo velmi blízko rozvodu."

Na základě islámu se muž se svými ženami může poměrně snadno rozvést, i když to náboženství považuje za "nejodpudivější přípustný akt". Rozvedené ženy jsou však ve Spojených arabských, podobně jako v některých dalších arabských státech, označeny cejchem hanby.

Řada obyvatel Spojených arabských emirátů nyní žije v zahraničí a do země také přichází množství cizinců. Podle sociologů zvětšující se rozvodovost mezi příslušníky jiných národností, kteří v SAE žijí, a sňatky s cizinci mohou ohrozit kulturní dědictví země.

Al-Avan kromě toho, že párům velmi levně zajišťuje zorganizování poutě, manželům poskytuje také kazety a další informace o řešení partnerských krizí. "Řvaní a jekot mohou manželství negativně ovlivnit a vytvořit v rodině nestabilní atmosféru," říká jeden z těchto letáčků. "Vyhněte se konfrontacím, jak jen to bude možné. Buďte diplomatičtí."

Jeden ze zákazníků, který si nepřál být jmenován, uvedl: Avan mně a mé ženě opravdu pomohl. Umra byla pro nás velmi úspěšná."

Přístup Al-Avanu k manželskému poradenství, který je založený na náboženství, nepřekvapuje ve společnosti, která se k islámu obrací i při řešení obyčejných každodenních rozhodnutí, jakými jsou třeba investování peněz či "problém", co si obléci na sebe.

V posledních pěti letech se v SAE objevily desítky center vlastněných vládou, která nabízejí poradenství a asistenci při řešení nejrůznějších partnerských či rodinných problémů.

Fátima Sirrjová z dubajské ženské asociace, která manželským párům a mladým lidem nabízí bezplatné konzultace, říká, že islám je pramenem pro řešení problémů. "Dnešní mládež není už tak ostýchavá v tom, aby nás požádala o radu... Náboženství samozřejmě používáme jako hlavní zdroj poskytovaných rad."

Podle oficiálních odhadů se v roce 2003 v zemi se 3,750.000 obyvatel rozvedlo 258 párů, v roce 1995 asi 135. Tato čísla by sice na Západě nic neznamenala, zde však zalarmovala úřady, které se všemožnými způsoby - včetně poskytování finančních prostředků - snaží přilákat místní obyvatele k tomu, aby uzavírali sňatky a plodili potomky.

V minulosti byli občané SAE víceméně závislí na svých rodinách, které jim vybíraly budoucí partnery a později také řešily jejich případné manželské problémy. Muži si často brali i několik žen, protože islám umožňuje polygamii, a rozvod zde byl něčím více méně neznámým.

Sociologové však říkají, že s tím, jak se SAE vyvinuly v moderní federaci bohatou na nerostné suroviny, mužská část obyvatel si přisvojila řadu západních zvyklostí. Tyto návyky je přivedly i do náručí méně konzervativních cizinek, které navíc nepožadovaly tradiční věna či bohaté svatební obřady. To vedlo k tomu, že řada dívek ze SAE, které jsou odrazovány od vdavek s cizinci, zůstalo "starými pannami", i když mnohé z nich vlastní vysokoškolský diplom.

Pro boj s tímto problémem stát vytvořil takzvaný fond manželství, který na jedné straně občanům SAE pomáhá při seznámení a mužům pak také poskytuje finanční pomoc při pokrývání nákladů spojených se svatbou. Fond v roce 2003 dal dohromady na 890 osob, v roce 2000 asi 790.