Země v nichž nemá křesťanství na růžích ustláno. Tak by se dala charakterizovat většina předchozích působišt nového vyslance Svatého stolce v Praze. Do naší země přijel apoštolský nuncius Diego Causero po skončení své mise v Sýrii, v roce 1991 otevíral nunciaturu v Albánii, v devadesátých letech působil v Čadu a Středoafrické republice.

Jeho první slova patřila nejvyšším představitelům státu a církve, i obyvatelům České republiky, které srdečně pozdravil na tiskové konferenci svolané k jeho příjezdu. "Ačkoli neznám příliš situaci v zemi, do které přijíždím, rád se opět vracím do Evropy", řekl titulární arcibiskup gradský. "O kardinálu Vlkovi jsem se například poprvé dozvěděl až v Sýrii (předchozí působiště nuncia – pozn. red.). Chci se však učit jak o vaší historii a kultuře, tak váš jazyk. Nevím, kam v tomto poznání dojdu, ale jediné, co mohu říci je, že mám dobrou vůli," doplnil nuncius a uvedl, že v prostředí, ze kterého pochází je spirituální orientace "středoevropská", i proto se cítí v Praze doma.

Za svůj hlavní úkol považuje Causero předat a tlumočit pastorační záměry Svatého Otce českému národu a jeho duchovním i veřejným představitelům. Podle něj se jedná o cestu, kterou je třeba podniknout společně ve společném hledání lidského a duchovního pokroku v míru.

Jak sám řekl, cítí se v naší zemi doma, protože máme stejný cíl a stejné motivace – dobro národa. Za jeden z hlavních cílů považuje nový nuncius pokračování v reflexi podepsané smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, jejíž ratifikace byla nedávno přerušena. Jako vyslanec nemá z Vatikánu žádný termín, do kterého by měla být smlouva ratifikována, protože Svatý stolec směřuje vždy k široké shodě názorů. Ačkoli ještě nebyl nuncius seznámen s obsahem kontroverzních bodů, je v otázce dohody optimistický a chce se soustředit na společný zájem obou stran. Na vypracování podobné dohody pracoval již za svého působení ve Španělsku.

Dalším důležitým bodem je podle něj rozvíjení příhodných kontaktů a podpora srdečných vztahů mezi katolickou církví a jinými křesťanskými společenstvími. "Všichni křesťané všech denominací mají v poslušnosti našemu Pánu Ježíši morální povinnost obrátit se a pracovat pro jednotu. V této oblasti podnikla již zdejší církev velké kroky. Je na mě, abych nastoupil naznačený směr," zdůraznil Causero.

Nuncius zdůraznil, že je připraven naslouchat, číst, vidět a poznávat. Hledání existujících problémů se chce věnovat společně s biskupy, klérem, řeholníky i ostatními věřícími. "Budete to vy, kdo mě bude vyučovat," řekl doslova nový velvyslanec.

Diego Causero se narodil v roce 1940 v Itálii, studoval na Papežské Gregoriánské univerzitě a na Papežském liturgickém institutu Anselmianum v Římě. Dosáhl licenciátu kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě. V diplomatických službách Svatého stolce je od roku 1973. Jeho předchozími misemi byly Nigérie, Španělsko, Sýrie, Austrálie, Albánie, Čad, Středoafrická republika a Republika Kongo. Působil také jako vyslanec Svatého stolce u Spojených národů v Ženevě. Oficiálním datem zahájení jeho služby v ČR bude 5. duben 2004, kdy předá své pověřovací listiny presidentu republiky.