V několika médiích bylo v poslední době publikováno, co tvrdí p. doc. Štampach o svých kontaktech se Starokatolickou církví. Ačkoli bych rád věřil tomu, že p. doc. Štampach nikdy nebyl starokatolickým duchovním, písemné doklady, které má biskupský ordinariát Starokatolické církve k dispozici, svědčí o opaku. Navíc se domnívám, že čtenáři ChristNet.eu mají právo na pravdivé a seriozní informace.

1. Jmenovaný požádal dopisem ze dne 28. 6. 1999 o přijetí mezi duchovní Starokatolické církve a jeho žádost byla na následujícím zasedání synodní rady přijata

2. Jmenovaný byl v době od července 1999 do dubna 2002 pomocným duchovním v pražské farnosti a duchovním správcem při kapli sv. Máří Magdalény v Praze 1. V této době jako starokatolický duchovní m.j. předsedal slavení křtů a asistoval sňatkům.

3. Jako duchovní starokatolické církve se jmenovaný v říjnu 1999 zúčastnil 42. synody a byl zvolen do synodní rady, jejímž byl členem do roku 2002.

4. Jmenovaný byl také v období od 1.12.1999 do 10.10.2000 ve Starokatolické církvi ve vedlejším pracovním poměru jako duchovní v pražské farnosti.

Působení doc. Štampacha ve Starokatolické církvi vždy provázelo mnoho vztahových problémů a zejména komunikace s ním byla někdy dost obtížná. Přesto že mně komplikovanost jeho osobnosti byla dobře známa již před rokem 1999, považoval jsem za svou povinnost vůči bližnímu jeho žádost o přijetí doporučit a nabídnout mu duchovní domov v naší církvi.

Doc. Štampach do dnešního dne oficiálně nevystoupil ze Starokatolické církve a jen jeho veřejná vystoupení v poslední době mne i synodní radu přivedla k názoru, že se tak "mlčky" stalo. Na cestu dalšího hledání jemu vyhovujícího církevního společenství, případně i sebe sama, přeji p. doc. Štampachovi vše dobré od Pána.

Autor je biskup a předseda synodní rady Starokatolické církve.