Překvapivé řešení zvolili čeští a moravští biskupové. Na plenárním zasedání ČBK se jednomyslně rozhodli přijmout mezi sebe první biskupku. Očekávanou reakcí Vatikánu je opatrné "ne". Ale Řím je daleko a Bůh je vysoko, jak říká ruské lidové přísloví.

Církevní i světští analytici komentují událost se zjevnými rozpaky. "Tím si církev beztak větší popularitu nezíská," říká komunistický poslanec Bub. Naproti tomu katolický mírně heretický sociolog a amatérský teolog Bandourek je nadšený: "To je krok správným směrem. Šanci bude mít i moje manželka!" Zásadní rozhodnutí padlo pod tíhou argumentu, že když můžou mít biskupku tak mrňavé církve, jako jsou husiti, může si ji dovolit i církev katolická.

Největší rozruch však způsobila nebývalá jednota, s níž naši biskupové přikročili k rozhodnutí vysvětit ženu na biskupku. Mluvčí ČBK uvedl, že se jednalo o jasný pokyn shůry, provázený navíc přípisem předsedy ČBK, v němž bylo doslova uvedeno, že "předseda si to přeje". Po tak jasném prohlášení se jednota okamžitě vytvořila. Dokonce i královéhradecký biskup Duka, který má v ČBK na starosti teologii, protože jí jako jediný rozumí, není rozhodnutím zaskočen: "Ano, svěcení bude nedovolené a neplatné. Takže se vlastně nic hrozného nestane. Navíc, kdyby se někdy v budoucnu situace změnila, prostě ji necháme přesvětit. S tím už jisté zkušenosti máme."

Také kardinál Vlk se nechal slyšet o důvodech, které vedly k nezvyklému kroku: "I laikovi bylo na první pohled jasné, že v ČBK je většina chlapů. To se musí změnit, když máme rovnoprávnost." Analytici poukazují na fakt, že příští papež už nemusí být volen v konkláve, ale přímou volbou, a to by znamenalo nadpoloviční počet hlasů žen. Někteří církevní představitelé si tak prozřetelně připravují terén.

Na otázku, v jaké oblasti bude biskupka působit, odpověděl arcibiskup Graubner nevyhýbavě: "I v tom panuje mezi námi naprostá shoda. Bude pracovat na biskupské konferenci, to znamená, že při zasedáních nám bude nosit kafe a zákusky. Generální sekretář už toho měl za ty roky plné zuby."

Největší rozpaky však panují u jména nové biskupky. Spekulace o tom, že se jedná o známou zahraniční herečku českého původu, rázně odmítl mluvčí ČBK: "Takových podobných máme dost doma, nepotřebujeme biskupku, která v těžkých chvílích svého národa odešla obšťastňovat zahraniční diváky."

Z dobře informovaných pramenů se proslýchá, že nová biskupka bude vybrána z hospodyň našich biskupů. "Mělo by to svoji logiku," přiznává Václav Malý. "Takové ženy rozumí problematice, nemusí se dlouho rozkoukávat a beztak v některých diecézích už všechno řídí."