Po odvysílání pořadu Cesty víry na konci měsíce února, jenž se tematicky věnoval vztahu homosexuality a víry, byli jeho tvůrci atakováni protesty z řad křesťanů proti celkovému ladění tohoto pořadu. Jedna z nesouhlasných reakcí vzešla od biskupa Slezské církve evangelické augsburského vyznání Vladislava Volného, podle něhož byl obsah pořadu, cituji z Katolického týdeníku č. 13, "nevyvážený a pobuřující" a "neuctivě se dotýkal osoby Ježíše Krista".

Jakožto homosexuálnímu katolickému křesťanovi, kterého se toto téma bytostně dotýká, nemohu přejít zmíněná nepravdivá obvinění. Ačkoli biskup Volný dodává, že je možno mít na fenomén homosexuality rozdílný názor, sám ho svým protestem popírá. V tomto křesťanském publicistickém magazínu dostaly prostor k prezentaci obě hlavní názorové linie přístupů k homosexualitě. Oficiální římskokatolické stanovisko tlumočil pražský kněz MUDr. Jiří Slabý, progresivnější poskytli členové ekumenického sdružení křesťanských gayů a lesbiček Logos. Slovo dostali i další věřící homosexuálové, např. básník Jiří Kuběna. Kultura projevu všech dotazujících byla v mezích normy, každý sdělil slušným způsobem, jak věc vidí, věcně, upřímně, aniž by své názorové oponenty jakkoli deklasoval.

Z uvedeného je zřejmé, že tento díl Cest víry nebyl nevyvážený. Je snad "pobuřující", že mohli sdělit své životní zkušenosti také ti, o něž v tomto případě jde? Nebo jsou někteří křesťané a jejich představitelé natolik zpupní ve svém jedině správném vědění o mravném a nemravném? Pokud ano, tak se ke křesťanství v této totalitarizující podobě nehlásím!

Ještě pár slov k údajnému vykreslení Krista coby homosexuála. V pořadu nikdo neomylně netvrdil, že Ježíš Kristus byl homosexuální. To samozřejmě nikdo neví a myslím, že to ani nepotřebujeme vědět. Ale protože to nikdo neví, nelze ani tuto možnost spolehlivě vyloučit. A jsme u kořene věci! Ježíš a homosexuál? To je urážka, naprosto vyloučeno, přímo nemožné, potupné a rouhačské! Vždyť přece by byl jedním z těch podvratných živlů neschopných lásky, utápějící se v nestoudnosti, sodomii- hřích do nebe volající - pášící. Ano, je mnoho gayů s tímto dekadentním stylem života, ale také nemálo takových, kteří žijí možná mnohem mravněji než ne-homosexuálové a snaží se naplňovat přikázání evangelia. Samotný homosexuální stav hříchu nečiní. Opusťme zaběhané klišé apriori si přestavující homosexuály jako zvrhlíky.

Na závěr apeluji na bojovné aktivisty proti a pro homosexuální - homosexualita stále zůstává tajemstvím. Chovejme se podle toho: nemějme po ruce hotové odpovědi a bič na názorové odpůrce, ale pokoru a kritický přístup k tomu, co zkoumáme.

Autor je studentem Pedagogické fakulty UK v Praze